Sunteți aici: » Știri » Apel de depunere proiecte pentru finanțare nerambursabilă

Apel de depunere proiecte pentru finanțare nerambursabilă

Joi, 9 februarie 2023

Consiliul Județean Covasna lansează apelul de proiecte către ONG-urile și unitățile de cult care doresc să depună cerere de finanțare nerambursabilă pentru opt categorii diferite. Termenul limită de depunere a proiectelor este 10 martie, iar implementarea acestora trebuie să se facă între 3 aprilie și 4 decembrie 2023.

În acest an, pot solicita finanțare nerambursabilă organizații ale societății civile, unități de cult, organizații de tineret și studențești, asociații pentru organizarea de programe culturale, de recreere și de evenimente. Acestea pot aplica pentru editare de publicații, pentru cofinanțarea proiectelor care pun accent pe portul popular, patrimoniul cultural și istoric, pentru proiecte sportive, dar și pentru asigurarea activității de asistență comunitară și pentru întreținerea sau restaurarea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.


Anual finanțăm în jur de 500 proiecte ale organizațiilor non-guvernamentale și unităților de cult, programe care aduc un nou impuls în viața culturală, de tineret și sportivă din comunitățile noastre rurale. ONG-urile și unitățile de cult se bazează pe sprijinul nostru. Din bugetul 2023, am alocat 3,15 milioane lei în acest scop, 800 mii lei pentru activități culturale și de agrement organizate de ONG-uri, două milioane de lei pentru unitățile de cult și un fond de 150.000 de lei, destinat exclusiv organizațiilor de tineret, iar pentru activitățile sportive în zonele rurale am alocat 200 mii lei” – a precizat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.

Vor primi sprijin financiar acele proiecte a căror perioadă de implementare este cuprinsă între 3 aprilie și 4 decembrie 2023. Anul acesta vor fi cofinanțate următoarele tipuri de proiecte:

  • proiectelor şi programe culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere
  • proiectelor şi programe culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 10.000 lei
  • programe care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din judeţ
  •  proiecte şi programe culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
  • proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni
  • proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene.
  • activitate de asistenţă comunitară a localităţilor izolate
  • completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean. Tot pe site-ul instituției, este disponibilă și documentația de finanțare și de decont: cjcv.ro.

Cererile de finanțare, însoțite de proiectele culturale, pot fi depuse la registratura Consiliului Județean sau trimise prin Poștă până la data de 10 martie 2023, ora 12:00 a.m.

Noutăți