Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » ANUNȚ privind ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna prin transfer la cerere

ANUNȚ privind ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna prin transfer la cerere

Luni, 1 iulie 2013
Nr. 5785/25.06.2013
 
 
ANUNȚ
privind ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna prin transfer la cerere
 
În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 149 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Covasna anunță ocuparea prin transfer la cerere a următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna:
 
1.   consilier clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul administrație publică
Condiții de ocupare:
-   să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional superior;
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, administrative sau economice;
 
2.   consilier clasa I, gradul profesional superior la Biroul investiții și patrimoniu
Condiții de ocupare:
-   să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional superior;
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineriei civile;
 
3.   consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget-finanțe, contabilitate
Condiții de ocupare:
-   să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional superior;
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 
4.  consilier clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul control urbanism
Condiții de ocupare:
-   să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional asistent sau o funcție publică de nivel superior;
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic;
 
5.  auditor clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul administrație publică
Condiții de ocupare:
-   să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional principal;
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 
Funcționarii publici interesați vor depune cererile de transfer, însoțite de un curriculum vitae, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț.
 
În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, se va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, la sediul Consiliului Județean Covasna, în data de 26 iulie 2013, ora 9.
 
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul resurse umane, sau la numerele de tel. 0267311190, 0367403900-as (interior 138 și 139).
 
 
Președinte,
 TAMÁS Sándor

Noutăți