Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » ANUNȚ PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

ANUNȚ PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

Luni, 26 noiembrie 2018

 

În baza H.C.J. Covasna nr. 197/2018 și a H.C.L. Malnaș nr. 44/2018, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna (CUI 4201988) organizează în data de 20 decembrie 2018, ora 10,00 la sediul situat în Mun. Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății nr.4, județul Covasna, Sala mică de ședință – LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE, în vederea vânzării imobilului situat în Comuna Malnaș, localitatea Malnaș-Băi FN, Județul Covasna, înscris în CF. nr. 23057 Malnaș, nr. cad. 23057-teren în suprafață de 17.386 mp, nr. cad. 23057-C1-grajd, 23057-C2- grajd, 23057-C3- cantină+restaurant, 23057-C5-casă pompe și 23057-C6-casă pompe.

La licitație pot participa persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc următoarele condiții de calificare: a) nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; b) și-au îndeplinit la zi toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor locale, precum și către bugetul de stat; c) au achitat taxa de participare și garanția de participare.

Documentele de participare pot fi depuse la Consiliul Județean Covasna-Registratura Generală cu sediul în  Mun. Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertății nr. 4, Jud. Covasna, până cel târziu la data de 20 decembrie 2018, ora 9,00.

Preţul de pornire al licitaţiei este de  242.000 lei. Valoarea saltului de supralicitare este de 25.000 lei.

Garanția de participare este în sumă de 21.780 lei și se va achita până la data depunerii documentelor de participare, prin virament bancar în contul Consiliului Județean Covasna – Județul Covasna RO39TREZ2565006XXX000168 deschis la Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe, sau în numerar la casieria Consiliului Județean Covasna.

Taxa de participare este în sumă de 500 lei şi se va achita până la data depunerii ofertelor, prin numerar la casieria organizatorului licitației sau prin depunerea sumei de bani  în contul Consiliului Județean Covasna – Județul Covasna RO02TREZ25621360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe.

Dosarul de prezentare se va putea procura de la sediul Consiliului Județean Covasna-Serviciul investiții și patrimoniu, începând cu data de 28 noiembrie 2018, contravaloarea acestuia fiind de 200 lei, sumă care se va achita prin numerar la casieria organizatorului licitației sau prin depunerea sumei de bani  în contul Consiliului Județean Covasna – Județul Covasna RO02TREZ25621360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe.

În cazul în care nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile în cadrul primei licitații, procedura se va repeta în termen de 15 zile de la data precedentei.

Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii, în termen de 5 zile calendaristice de la de la comunicarea rezultatelor. Contestațiile se depun la sediul Consiliului Județean Covasna, având datele de identificare menționate în prezentul anunț.

Informații suplimentare se pot obține la nr. tel: 0267-311190, int. 163, fax. 0267-351228, e-mail: office@kvmt.ro.

Textul complet al anunțului se poate descărca aici.

Noutăți