Sunteți aici: » Inf. de interes public » Achiziții publice » Achiziționare panouri de informare

Achiziționare panouri de informare

Joi, 23 noiembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 76 din Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor precum și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, prin care beneficiarul are obligația de a amplasa la loc vizibil un panou de identificare a investiției.

Date fiind prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul finanțării are obligația să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiției a unui panou de informare conform următorului model:

 

Panoul de informare

Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:

● sigla Guvernului României;

● denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

● tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/ şcoală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piaţă/bază sportivă/sediu primărie/ obiectiv turistic;

● denumirea beneficiarului;

● denumirea programului prin care se finanţează investiţia: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.

 

Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare vor fi plasate pe ambele părţi ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulaţie.

Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislaţie fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.

 Având în vedere importanța asigurării traficul rutier în condiţii de siguranţă precum și informarea populației despre lucrările ce au loc este necesar montarea a două panouri de informare la capetele tronsonului.

Conform studiului de piață estimăm valoarea celor două panouri de informare la suma de 884,00 lei/bucată fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 167,96 lei. Menționăm că fondurile sunt prevăzute în Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2017 a județului Covasna, aprobată prin Dispoziția nr. 306/2016precum și în Bugetul aprobat al Consiliului Județean Covasna.

Valoarea estimată a celor două panouri este de 884,00 X 2 buc. =1768,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 335,92 lei rezultând o valoare totală de 2103,92 lei .

Având în vedere că valoarea estimată fără TVA este sub pragul valoric de 132.519,00 lei în baza art. 7. alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, se aproba achiziţionarea în mod direct a contractului de Indicatoare rutiere, Cod CPV- 34992200-9 prin publicarea unui anunț publicitar în S.E.A.P. astfel:

 

 

1

Tip anunţ:

Achiziţie directă

 

2

Tip contract:

☒ Furnizare

☐ Servicii

☐ Lucrări

☐ Furnizări şi/sau servicii

 

3

Denumire contract:

Furnizare Indicatoare rutiere - panouri de informare

 

4

Cod CPV:

34992200-9

 

5

Valoarea estimată fără TVA:

884,00

 

6

Moneda:

RON

 

7

Descriere contract:

Caracteristicile principale panourilor de informare se poate consulta pe site-ul Consiliului Județean Covasna: www.kvmt.ro, la secțiunea - Informații de interese public - „Achiziții publice”;

 

8

Condiții contract:

  • Valoarea estimata prevăzută este pentru 1 (unu) bucata de panou informare
  • Se vor achiziționa 2 (două) bucăți de panouri de informare
  • Ofertanții vor asigura în prețul de achiziție: furnizarea panourilor de informare
  • Panourile de informare vor fi furnizate la sediul Serviciului de administrare a drumurilor județene, str. Recoltei, mun. Sf. Gheorghe, județul Covasna.

 

9

Condiţiile de participare:

Oferta se va publica în catalogul SEAP, cu prețul unitar de maximum 884,00 lei/buc, cel târziu până la data precizată la „termenul limita de primire oferte”.

 

10

Criteriile de adjudecare:

Prețul cel mai mic.

 

11

Termenul limită pentru primirea ofertelor

5 zile calendaristice de la data publicării anunțului publicitar.

 

12

Informaţii suplimentare:

Pentru informații suplimentare se poate contacta domnul Para Zoltan la tel/fax: 0367411441 sau email dadjcovasna@yahoo.com.

Alte mențiuni obligatorii de urmat pentru operatorii economici la postarea ofertei in catalogul SEAP:

1) În catalog, la denumire se va introduce cu copy-paste “Furnizare Indicatoare rutiere - panouri de informare

 2) La unitatea de măsura in catalogul SEAP se va alege „bucata”;

3) Preturile vor fi ofertate in mod obligatoriu în lei fără TVA.


 

Caracteristicile principale ale panourilor de informare.

 

Noutăți