2011

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 6 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere a imobilului - Centrul de agrement Pădureni - din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 6 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea transmiterii a unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 69/2010 privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Covasna şi Comuna Catalina, în vederea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a Bazei de tratament Hătuica, comuna Catalina,

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 18 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010,

Luni, 10 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 18 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ”Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe DJ 103 E, km 18+503”, ”Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 pe drumul judeţean DJ 121 A km 42+000-42+300, judeţul Covasna” şi ”Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 de pe drumul judeţean DJ 121 C, consolidare sistem rutier în zona km 3+650, judeţul Covasna”

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive al vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János, prin care se propune modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul judeţean de transport,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive al domnilor Tóth Birtan Csaba, Tulit Attila și Agrigoroei Gică, consilieri județeni în cadrul Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea rezultatelor obținute la competiţia judeţeană „Cel mai îngrijit sat din judeţul Covasna” pentru anul 2010, respectiv premierea satelor clasate pe primele trei locuri,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor bunuri mobile din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,

Miercuri, 5 ianuarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 octombrie 2010, analizând Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Covasna, domnul Henning László-János, cu privire la numirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe,

Noutăți