2011

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Statului de funcții al Camerei Agricole Județene Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se propune aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna prin care se propune aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia solară pentru șapte locații din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energie regenerabilă la imobilul Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig, județul Covasna”, faza studiu de fezabilitate,

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Completarea sistemului de preparare a apei calde menajere prin instalarea sistemului care utilizează energie solară la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”

Joi, 17 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 177/2010 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”;

Miercuri, 16 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind modificarea aportului financiar al Consiliului Județean Covasna la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna,

Miercuri, 16 martie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna la Proiectul „Folosirea limbii maghiare în județul Covasna - Magyar nyelvhasználat Háromszéken” finanţat de Fundaţia Szülőföld din Republica Ungară,

Miercuri, 16 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în anul 2011,

Miercuri, 16 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 176/2010 privind aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”,

Joi, 10 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de numire în funcția de director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a domnului Szilágyi Zsolt,

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2011, pentru persoanele adulte cu handicap care beneficiază de protecție în centre rezidențiale,

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice beneficiare de servicii rezidenţiale pe anul 2011,

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație, mere și miere de albine în anul 2011,

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură, precum și a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2011,

Marți, 8 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 12 ianuarie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna referitor la proiectul de hotărâre privind costul anual pe 2011 pentru un copil/tânăr care beneficiază de protecţie în condiţiile legii,

Joi, 3 martie 2011Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2010, analizând Expunerea de motive al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János, prin care se propune modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul judeţean de transport,
Joi, 3 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22 decembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind mandatarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe,

Joi, 3 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22 decembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind prelungirea perioadei de închiriere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Spitalului nr. 2, clădirea Centrului stomatologic, aflat în domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Joi, 3 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22 decembrie 2010, analizând Expunerea de motive a consilierilor judeţeni Kulcsár – Terza József György, Nagy András, Tulit Attila, Csóg Ignác, Fazakas Tibor, Fülöp Csaba, Fekete Károly, Bándi Imre şi Bartha Sándor privind stabilirea unor sărbători oficiale judeţene în Judeţul Covasna,

Joi, 3 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 22 decembrie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeeţan Covasna privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „Sistem integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000-SINCRON” proiect aprobat în cadrul POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4- „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii„ – Sesiunea nr. 3/2009,

Noutăți