2011

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind unele măsuri organizatorice la Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár,

Vineri, 28 octombrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de Motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, Judeţul Covasna

Vineri, 28 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2011,

Joi, 27 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Covasna,

Joi, 27 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna,

Joi, 27 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna asupra proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,

Joi, 27 octombrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în calitate de partener la Proiectul „Parteneriat pentru implementarea unui sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna” în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

Marți, 25 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 70/2011 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2011,

Marți, 25 octombrie 2011

Consiliul Județean Covasna, Întrunit în ședința sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea Protocolului de predare-preluare între Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe şi Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Géza” – Covasna a Centrului de sănătate Întorsura Buzăului,

Marți, 25 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe

Marți, 25 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe,

Joi, 13 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Henning László-János, cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului ,,Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2011-2012,

Joi, 13 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, pe perioada septembrie-decembrie 2011,

Joi, 13 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în comuna Malnaș-sat Malnaș Băi, județul Covasna în vederea modernizării și reabilitării băilor tradiționale,

Joi, 13 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30 iunie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Marți, 11 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere a unor imobile aparținând Centrului de agrement Crasna, din domeniul privat al statului în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Marți, 11 octombrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe,

Luni, 10 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind solicitarea de transmitere a imobilului - Centrul de agrement Pădureni - din domeniul public al statului şi din administrarea Direcției Județene pentru Tineret - Covasna în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna,

Luni, 10 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea transmiterii a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

Marți, 4 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2011 – 2012,

Marți, 4 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului

Marți, 4 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János, la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;

Joi, 29 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat în Sf. Gheorghe, str. Cimitirului, jud. Covasna;

Joi, 29 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna;

Joi, 29 septembrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 32/2011 și a art. 6 și 7 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 73/2011

Joi, 29 septembrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna pentru modificarea Contractului de Concesiune nr. 3/05.01.2005 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Dr. Pălășan Nicolae

Marți, 27 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Marți, 27 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Covasna în managementul şi implementarea proiectului Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţăşi a cheltuielilor legate de proiect,

Marți, 27 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de modificare a anexelor nr. 1, 1a şi 1b la Hotărârea nr. 147/2010 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate acestuia pentru anul 2011,

Marți, 27 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare și a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”,

Noutăți