Itt vagy: » A megyéről » A megye települései » Ojtoztelep

Ojtoztelep

2010. május 5., szerda

Erdély és Moldva határán, a sebes folyású Ojtoz folyó szűk völgyében, gyönyörű fenyvesek alatt húzódik meg a megye legkeletibb fekvésű települése. Ojtoz két részből: a forgalmas főút menti lakóházakból és középületekből, valamint a keletre benyúló völgybe épült fűrésztelepből és szolgálati lakásokból áll.
A település központjában, az országút északi oldalán álló római katolikus templomnak a védőszentjei Fábián és Sebestyén. A templommal átellenben, az út déli oldalán az időjárással és a történelemmel dacolva egy kőből rakott hármas halom, a volt magyar országzaszló talapzata domborodik, keresztjén a Magyar Hiszekegy olvasható. 

Pittino Anselmo olasz kőfaragó házának közelében a róla elnevezett Anselmo fogado kastélyszerű épülete készteti megállásra az átutazókat és hívogatja pihenésre a hegyeket kedvelőket. Alább a víz folyása mentén még állnak az egykori m. kir. 24-es határvadász zászlóalj és székely erődszázad 1942-ben boronafákból épült laktanyái. A kaszárnyák tulipános székely kapuját restautrálták, ma ez az Anselmo fogadó bejárata.
Az Ojtozi-szoros a történelem során számtalan ütközet helyszíne volt. Két katonai temető is van itt: egyiket magyar katonai és polgári temetőként emlegetik, a másikat pedig román hősi temetőként.
A szoros kapujában történelmi érdekesség a Rákóczi vár, melynek sűrű erdő rejti a romjait. 
Túl a megyehatáron, a legutóbbi romániai megyésítésig még Háromszékhez tartozott területen, az Ojtozba bal oldalról siető Kalaszó patakon gyönyörű vízesés látható.
 

Hírek