Itt vagy: » Hírek » E-health, de magyarul is

E-health, de magyarul is

2011. november 3., csütörtök

Az AER (Assembly of European Regions - Európai Régiók Közgyűlése) e-egészségüggyel foglalkozó munkacsoportja Kovásznán ülésezett november 3-án.

Az AER (Assembly of European Regions - Európai Régiók Közgyűlése) e-egészségüggyel foglalkozó munkacsoportja Kovásznán ülésezett november 3-án.

A rendezvény megnyitóján Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: a régiót, vagyis Székelyföldet a kétnyelvűség jellemzi, ezért az egészségügyi fejlesztések gyakorlatba ültetésekor arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy a román nyelvvel a magyar legyen egyenrangú. Ez nem csak az egészségügyben dolgozó személyzetre vonatkozik, hanem az orvosságok mellé érkező utasításokra, vagy a kórlapokra is ugyanúgy érvényesnek kell lennie.


Az e-health rendszer lényegében azt jelenti, hogy a számítástechnikai és telekommunikációs eszközök felhasználásával hatékonyabbá, betegközpontúvá és kevesebb anyagi ráfordítást igénylővé alakítják át az egészségügyi rendszert – fejtette ki Agneta Granström, az AER e-he@lth hálózatának elnöke, aki a svédországi Norrbotten tartományt képviseli.
„Egész életünkben polgárok vagyunk, de paciensek csak rövidebb ideig. Az egészségügyi ellátás a szükségletekhez kell, hogy alkalmazkodjon: először azt kell meghatározni, hogy melyek a régió szükségletei. Demográfiai változás, elöregedő társadalom, az idős korral járó problémák jellemzik Norrbotten tartományt. Az egészségügyi ellátás ára növekedik – a migráció következtében az ellátást egyre nehezebb a megfelelő helyre eljuttatni. A saját régióm számára az e-health megkönnyíti a szolgáltatások gyakorlatba ültetését.” Granström arról is beszámolt, hogy Svédországban elhanyagolható a papírra írt receptek száma, ezeket és a paciens kortörténetét is számítógépes hálózaton oldják meg. Az e-egészségügyi rendszer arra is lehetőséget teremt, hogy a lelki problémákkal küzdők a technika segítségével tartsák a kapcsolatot orvosaikkal. Ez azért fontos, mert Svédországban komoly pszichiáterhiány van: 15 százalékkal több szakorvosra lenne szükség, hogy fizikailag is jelen lehessenek minden területen.

Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere üdvözölte a városába érkező e-health munkacsoport tagjait, rámutatva, hogy Kovászna olyan lehetőségek birtokában van, amelyekkel nemzetközi gyógyászati célponttá is válhat.

Kinizsi Zoltán, az egészségügyi miniszter tanácsosa az Egészségügyi Biztosítóház digitalizálásáról beszélt, hangsúlyozva, hogy ez az egyik fontos lépése a hazai e-health rendszer kiépítésének.


Az Országos Egészségbiztosító Pénztár digitalizálásával 24 millió személyről, 19 millióra esett a társadalombiztosítási rendszerben nyilvántartott paciensek száma közölte Moldován József, a távközlési tárca államtitkára. Moldován szerint a szélessávú internetkapcsolatra épített e-health rendszer Romániában annak ellenére ütközik nehézségekbe, hogy a hazai internetkapcsolatok sebessége gyorsnak mondható, világszinten ugyanis nálunk van a 4. legnagyobb sebességű hálózat, ám ennek ellenére az internetes lefedettség mindössze 40 százalékos.

Moldován szerint a digitális írástudás terén is fejlődnie kell az országnak, abban az értelemben, hogy az információgyűjtés, a felhasználói készségek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az, hogy egészségügyi biztosítók rendszerét összekapcsolták az egyik alappillére annak, hogy jól működő egészségügyi rendszert építsünk fel. A digitális kórlap, illetve az elektronikus recept nemsokára elérhető lesz hazánkban is, a rendszer kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az államtitkár szerint az is fontos lenne, hogy országos szinten összekössék a vérellátó központok adatbázisát, ami hatékonyabbá tenné a sürgősségi ellátást.

András Nagy Róbert, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház menedzsere arról számolt be, hogy a háziorvosok kormányprogram keretében már kaptak számítógépet. Kovászna megyében az orvosok többsége ugyanazt a betegnyilvántartásra kifejlesztett programot használja, ugyanakkor az orvosi softwarek esetében számos hiányosság tapasztalható: a programok csupán alapfunkciókat tudnak ellátni. András úgy véli, hogy átfogó rendszerre van szükség, amelybe az orvosokon kívül a biztosítóházak és minden egészségüggyel kapcsolatos tevékenységet folytató intézményt is bevonjanak. András Nagy Róbert hangsúlyozta: fontos lenne létrehozni egy e-health rendszert érintő kérdésekkel foglalkozó intézményt, valamint a fejlesztések törvényes hátteret is ki kell dolgozni.


 

Hírek