Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés egy szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására

Álláshirdetés egy szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására

2021. november 15., hétfő

 

A 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített Kormányhatározat alapján, versenyvizsgát szervez az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt. 2021. december 9-én 10 órától (írásbeli), a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Megyei Utakat Felügyelő Osztályon megüresedett egy szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására.

 

Sajátos részvételi feltételek:

 • I-es besorolású gépkocsivezető:
 • középfokú iskolai végzettség, érettségi oklevéllel;
 • B, C és E kategóriás gépjárművezetői jogosítvány;
 • legkevesebb 7 év szakmai régiség;
 • közlekedési törvénykezés alapos ismeretével való rendelkezés;

 

A versenyvizsgára jelentkezőknek teljesíteniük kell a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. szakasza által előírt általános feltételeket is:

 • román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára és romániai lakhelye van;
 • a román nyelv ismerete – írás, beszéd;
 • teljes cselekvőképességgel;
 • a megpályázott állásnak megfelelő egészségi állapot, amely a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény igazolásával tanúsítható;
 • nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi az állás gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.

 

Jelentkezési iratcsomót Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lehet letenni 2021. november 26-án 12 óráig.

 

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

 

Azon jelöltek, akiknél sikeres az iratcsomó vizsgája, az írásbeli vizsgán valamint a szóbeli vizsgán 2021. október 10-től a Románia területére vonatkozó készenléti állapotról szóló 2021/1090-es sürgősségi korményrendelet 3. számú mellékletének 12. cikkely (4) bekezdése szerint a COVID-19 világjárvány megelőzése és hatásai leküzdésére vonatkozó intézkedéseknek megfelelően vehetnek részt.

 

Érdeklődni Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában, vagy a 0267-311190 (138-as belső) telefonszámon lehet.

 

Az ehhez kapcsolódó bruttó fizetés 3001 lej, amihez hozzáadódik az étkezési költség 347 lej/hó.

 

A könyvészet román nyelvn megtekinthető itt.

A vizsgadosszié ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt.

Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven itt tekinthető meg.

A versenyvizsga végeredménye itt tekinthető meg.

 

Hírek