Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés a Megyei Utakat Felügyelő Osztályon megüresedett két szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására.

Álláshirdetés a Megyei Utakat Felügyelő Osztályon megüresedett két szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására.

2021. március 18., csütörtök

Álláshirdetés a Megyei Utakat Felügyelő Osztályon megüresedett két szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására.

HIRDETÉS

 

a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített Kormányhatározat alapján, versenyvizsgát szervez az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt. 2021. április 8-án 10 órától (írásbeli), a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Megyei Utakat Felügyelő Osztályon megüresedett két szerződéses gépkocsivezető állás meghatározatlan időre történő elfoglalására.

Sajátos részvételi feltételek:

 • I-es besorolású gépkocsivezető:
 • középfokú iskolai végzettség, érettségi oklevéllel;
 • B, C és E kategóriás gépjárművezetői jogosítvány;
 • legkevesebb 7 év szakmai régiség;
 • közlekedési törvénykezés alapos ismeretével való rendelkezés;
 • II-es besorolású gépkocsivezető:
 • középfokú iskolai végzettség;
 • B, C és E kategóriás gépjárművezetői jogosítvány;
 • legkevesebb 5 év szakmai régiség;
 • közlekedési törvénykezés alapos ismeretével való rendelkezés;
 • hivatalos okirattal igazolt autószerelői szakismeret.

 

A versenyvizsgára jelentkezőknek teljesíteniük kell a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. szakasza által előírt általános feltételeket is:

 • román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára és romániai lakhelye van;
 • a román nyelv ismerete – írás, beszéd;
 • teljes cselekvőképességgel;
 • a megpályázott állásnak megfelelő egészségi állapot, amely a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény igazolásával tanúsítható;
 • nem volt elítélve az emberiség, az állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, a szolgálatban vagy a szolgálattal kapcsolatban elkövetett, az igazságszolgáltatás valóra váltását megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy korrupció bűncselekményéért vagy valamely szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely összeférhetetlenné teszi az állás gyakorlásával, azon eset kivételével, amelyben bekövetkezett a rehabilitáció.

 

Jelentkezési iratcsomót Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lehet letenni 2021. március 31-én 12 óráig.

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

 

Érdeklődni Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában, vagy a 0267-311190 (138-as belső) telefonszámon lehet.

 

A vizsgához szükséges könyvészet megtekinthető román nyelven itt….

Könyvészet


A vizsgadossziék ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt.


Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek