98-112 sz. Határozatok - 2020. július

2020. július 31., péntek

 

Szám Határozat
112 a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és  Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Gyulafehérvári Caritas –orvosi- szociális szolgáltatás partnerként való részvételének jóváhagyására vonatkozóan a Vidékfejlesztés, szegénységcsökkentés, a romák társadalmi integrációjának növelése programban , melyet a Vidékfejlesztésés a Care – együttműködés és segítségnyújtás program , 4. Számú felhívás keretén belül finanszíroz a Granturile SEE și Norvegiene 2014-202 .Tiszteletet és egyenlőséget az időseknek, és ennek a gyakorlatba való ültetése, kód: PN4033
111 Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a SERA ROMÁNIA Alapítvány között létrejött szerződés 2-es számú kiegészítő záradék tervezetének jóváhagyásáról három családi típusú ház létrehozására
110 Kovászna Megye Tanácsa 2019/80-as számú Határozata 1-es cikkelyének módosítására, a 31+100 km-nél levő Híd rehabilítálása, a DJ 121A megyei úton, és a Maksa-Besenyő 31+100-32+700 km közötti DJ 121A megyei út korszerűsítése beruházási célkitűzés azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak
109 Kovászna Megye Tanácsának és a megyei érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú határozata 2-es számú mellékletének a módosítására
108 a Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő közutak élettartamának besorolására a 2020-2021-es téli időszakra
107 Dezső Csongor-Attila úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint egy új tag kinevezésének jóváhagyására
106 A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által a COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által A nagy infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A lakosság egészségének megvédése a COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása kiíráshoz benyújtott pályázat jóváhagyására
105 a Takarmány fészer építése Oltszem településen, Bodok község, Kovászna megye, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, megvalósítási tanulmány fázis, valamint a főbb műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
104 a Kovászna megye magánvagyonában található, Málnás 24537-es számú telekkönyvön szereplő terület áthelyezéséről Kovászna megye közvagyonába
103 a Kovászna megye közvagyonában található, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Tulipán utca 4 szám, 39-es tömbház, A lépcsőház, 12-es lakrész alatti ingatlan vagyonkezelési jogának átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház részére
102 a Kovászna megye közvagyonában található, Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, Achim Andrei utca 14 szám alatti, Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében levő ingatlan átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Kisegítő Iskola vagyonkezelésébe
101 Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú határozata mellékletének módosítására és kiegészítésére
100 Kovászna megye Kovászna Megye Tanácsán keresztül, Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsán keresztül és a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület egymással kötött 20/5002/9/2020-as számot viselő szerződésének 1-es számú módosító okirata elfogadására
99 Kovászna Megye Tanácsa 2019/135-ös számú, a „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2019-2020-as versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című sportprogramjának Kovászna megye helyi költségvetéséből való támogatásáról szóló határozat, 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyására
98 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-es évi költségvetésének kiigazítására

 

Hírek