72-97 sz. Határozatok - 2022. május

2022. július 4., hétfő

 

2022/97 sz. Határozat egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának jóváhagyására


2022/96 sz. Határozat a Kovászna megyei rendszeres járatokkal történő személyszállítási szolgáltatás átruházási módjának megállapításáról szóló célszerűségi tanulmány jóváhagyására


2022/95 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására


2022/94 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésében található 3 családi ház megalapítására és ezek szervezeti és működési Keretszabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó, 2021/120-as számú Kovászna Megyei Tanácshatározata, 3-as számú mellékletének a módosítására


2022/93 sz. Határozat a megvalósíthatósági tanulmány fázis, műszaki-gazdasági dokumentációjának és a beruházás műszaki-gazdasági fő mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan, Bodzaforduló városban ,,A fogyatékos gyerekek felépülésére szolgáló központ építése, fatároló és kerítésépítés, illetve közművekhez való csatlakozások


2022/92 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021/195-ös számú határozata 1-es és 2-es szakaszának a módosítására a  ,,DJ 121E megyei út rehabilitálása  a 0+490 km-től a 1+300 km-ig ‘‘beruházás  kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos  Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyására


2022/91 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021/194-es számú határozata 1-es és 2-es szakaszának a módosítására a ,,DJ 113  megyei úton az Olt-on átmenő híd  rehabilitálása  a 36+301-es km-nél, és a  Sepsibükszád – Sepsibükszádi Vasútállomás 35+050 km-től-37+397  km közötti DJ 113 megyei út korszerűsítése‘‘ beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyására


2022/90 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021/193-as számú határozata 1-es és 2-es szakaszának a módosítására a ,,DJ 121A megyei út korszerűsítése  a 46+000 km-től a 48+350 km-ig” beruházás  kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos  Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyására


2022/89 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2019/81-es számú Határozata 1-es cikelyének módosítására, a „ 23+985 km-nél levő áteresz kicserélése, a DJ 121A megyei úton” beruházási célkitűzés esetében azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak


2022/88 sz. Határozat „ A 23+985 km-nél levő áteresz kicserélése, a DJ 121A megyei úton” beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó Kovászna Megye Tanácsa 2017/210-es számú határozata 4-es számú mellékletének a módosítására


2022/87 sz. Határozat Kovászna Megye résztvételének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Területrendezési Tervének kidolgozása pályázattal a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv 2022/C10 európai pénzügyi alapokból finanszírozott pályázati kiírásban, 10-es összetevő - Helyi alap


2022/86 sz. Határozat Kovászna megye Gazdasági-katonai monográfiájának elfogadására, 2022-es évi kiadás


2022/85 sz. Határozat a Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Bizottság megalapítására és összetételére vonatkozó 2017/134-es számú határozat mellékletének módosítására


2022/84 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/40-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására hozott 2022/68-as számú határozat kiigazítása


2022/83 sz. Határozat a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat tisztségjegyzékének jóváhagyásáról


2022/82 sz. Határozat a 2022-es költségvetések I. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról


2022/81 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház közötti együttműködési szerződés megkötésének jóváhagyásáról, a Flow 4 – Nemzetközi Mozgásszínházi Fesztivál kulturális projekt szervezése és finanszírozása érdekében


2022/80 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2022/61-es számú, kulturális programok és működési költségek céljából történő társulási egyezmény megkötésének jóváhagyásáról a Vigadó Kulturális Alapítvány és Kovászna megye között, Kovászna Megye Tanácsa által című határozata módosítására


2022/79 sz. Határozat Fazakas Péter úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint egy új tag kinevezésének jóváhagyására


2022/78 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezésére a Központi Régió Regionális Konzorciumába


2022/77 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola résztvételének jóváhagyásáról A fiatalok karrierjének ösztönzése a mezőgazdaságban az Angustia Helyi Akciócsoport területén pályázattal a 2014-2020-as Országos Vidékfejlesztési Programban, 1C Beavatkozási terület - Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés ösztönzése a mezőgazdasági és üzleti szektorban, 19.2 Részintézkedés - A helyi fejlesztési stratégián belüli akciók megvalósításának támogatása, 2.5/1C Intézkedés - Képzés és oktatás


2022/76 sz. Határozat Bodzaforduló városban ,,A fogyatékos gyerekek felépülésére szolgáló központ építése, fatároló és kerítésépítés, illetve közművekhez való csatlakozások,, beruházás Fogalmi jegyzetének és Tervezeti tárgykörének jóváhagyásáról


2022/75 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa, Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és SERA ROMÁNIA alapítvány között létrejövő társulási egyezményhez, a Bodzafordulói fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központ létrehozásához, tartozó 1-es számú Kiegészítő okirat jóváhagyásáról


2022/74 sz. Határozat A járóbeteg rendelő épületének bővítése neurológiai rendelők, valamint Stroke és mágneses rezonancia vizsgálati központ létrehozására beruházás helyszínének átadásáról az Országos Beruházási Ügynökségen keresztül a Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak, valamint a beruházás megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról


2022/73 sz. Határozat A járóbeteg rendelő épületének bővítése neurológiai rendelők, valamint Stroke és mágneses rezonancia vizsgálati központ létrehozására beruházás kiigazított összesített költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására


2022/72 sz. Határozat Kovászna Megye résztvételének jóváhagyásáról A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó egyes épületek energetikai rehabilitációja pályázattal a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv 2022/C5/2/B.2.1/1 európai pénzügyi alapokból finanszírozott pályázati kiírásban, 5-ös összetevő - Felújítási hullám, 2-es tengely - Támogatási rendszer a középületek energiahatékonyságának és rugalmasságának javítására, B.2 művelet - Középületek mérsékelt vagy alapos energetikai felújítása

Hírek