43-53 sz. Határozatok - 2022. március

2022. június 29., szerda

 

2022/53 sz. Határozat a Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és Bodok Község, Bodok Község Helyi Tanácsa által, megkötött 2013.11.18/580-as számú társulási keretszerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyására


2022/52 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa 2022/1  számú határozata mellékletének módosítására  a rendelkezésére álló 32.994.000 lej összegű alap, az állami költségvetésbe beszedendő becsült jövedelemadó 6%-ának területi-közigazgatási egységekre való elosztásáról


2022/51 sz. Határozat Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság   keretén belül, Kovászna megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatások 2022-es évi cselekvési tervének jóváhagyására


2022/50 sz. Határozat a védelemben részesülő gyermek/fiatal/felnőtt fogyatékos személyek, éves költségének meghatározására vonatkozóan, a 2022-es évre


2022/49 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 1998/15-ös számú, a Kovászna Megyei Út és Híd Rt.-nek a Kovászna Út és Híd Közhasznú Társaság újraszervezése által történő megalapításáról szóló határozata 2* számú mellékletének módosítására


2022/48 sz. Határozat a Kovászna megye, Bodzaforduló város, Dózsa György utcában található, a Bodzaforduló 25713-as számú telekkönyvön szereplő terület átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vagyonkezelésébe


2022/47 sz. Határozat a 2021-es évi költségvetés végrehajtási számláinak és az éves pénzügyi mérleg jóváhagyására


2022/46 sz. Határozat a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2022-es évi költségvetésének jóváhagyására


2022/45 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


2022/44 sz. Határozat egy Kovászna megye, Zabola községben található terület Kovászna megye közvagyonába történő megvásárlásáról


2022/43 sz. Határozat egy 33.600.000 lej összegű visszatérítendő belföldi finanszírozás szerződéskötésének és garantálásának jóváhagyásáról az Európai Unió külső, vissza nem térítendő forrásaiból finanszírozott megyei érdekű projektek társfinanszírozásának biztosítása érdekében

Hírek