21-42 sz. Határozatok - 2022. február

2022. március 20., vasárnap

 

2022/42 sz. Határozat Kovászna megye 2020-2025-ös időszakra vonatkozó levegő minőség megőrzési tervében található intézkedések 2021-es évi megvalósításáról szóló beszámoló jóváhagyására


2022/41 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/40-es számú határozata 1-es és 2-es számú mellékletének módosítására


2022/40 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának és a megyei érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra, valamint a Kovászna Megyei Tanács által végzett konkrét tevékenységekhez szükséges autók számának meghatározására vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú határozata 2-es számú mellékletének a módosítására


2022/39 sz. Határozat Kovászna Megye részvételének a jóváhagyására az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 2020-2024 Programban, a 2022-es évben


2022/38 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021/118-as számú határozata 1-es számú mellékletének módosítására,  „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2021-2022-es versenyszezonban, juniorok és felnőttek, valamint sportesemények és rendezvények szervezése” című sportprogramjának támogatására vonatkozóan Kovászna megye helyi költségvetéséből


2022/37 sz. Határozat a vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, szabadidős, ifjusági és sport tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság kinevezésére


2022/36 sz. Határozat Kovászna megye költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a válogatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó fellebbezéseket elbíráló bizottság megalakításáról


2022/35 sz. Határozat az Irodák és raktár lebontása beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációs szakaszában, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadására


2022/34 sz. Határozat a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Gábor Áron utca 14 szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében található épület lebontás céljából történő használaton kívüli helyezéséről


2022/33 sz. Határozat az Exploconstruct KFT költségvetésének jóváhagyásáról a 2022-es évre


2022/32 sz. Határozat a Kovászna megyei Út és Híd Részvénytársaság költségvetésének jóváhagyásáról a 2022-es évre


2022/31 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 1998/15-ös számú, a Kovászna Megyei Út és Híd Rt.-nek a Kovászna Út és Híd Közhasznú Társaság újraszervezése által történő megalapításáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített határozata 2* számú melléklete 6. cikk (3) bekezdésének kiegészítésére


2022/30 sz. Határozat a Gyógyturisztikai Szakképző Központ székhelyének teljes rehabilitációja, részleges bontása, kibővítése és a közművekhez való rácsatlakoztatása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására


2022/29 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Municípium Önkormányzata által, a „Bod Péter” Megyei Könyvtár - Bod Péter Megyei Könyvtár és a „Kónya Ádám” Művelődési Ház társulása jóváhagyásáról a "SepsiBook" című kulturális rendezvény, a Szentgyörgyi Könyvvásár és Kortárs Irodalmi Fesztivál megszervezése érdekében


2022/28 sz. Határozat a Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által és a Bukaresti Carol Davila Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem közötti partnerség jóváhagyásáról, balneáris projektek és/vagy tudományos tanulmányok megvalósításának kezdeményezése és/vagy támogatása érdekében


2022/27 sz. Határozat A Sepsiszentgyörgyi Képtár felújítása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására


2022/26 sz. Határozat a Kovászna megye, Gelence községben található, a Gelence 23659-es és a Gelence 23661-es számú telekkönyveken, Kovászna megye közvagyonában szereplő területek átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vagyonkezelésébe


2022/25 sz. Határozat a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás megvalósítására Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Viaduct Kft. között megkötött 2021.05.05/148-as számú közbeszerzési szerződésben szereplő építőanyagok értékének kiigazítására


2022/24 sz. Határozat  a Kovászna Megye Tanácsa 2022/1  számú határozata mellékletének módosítására  a rendelkezésére álló 32.994.000 lej összegű alap, az állami költségvetésbe beszedendő becsült jövedelemadó 6%-ának területi-közigazgatási egységekre való elosztásáról


2022/23 sz. Határozat A 121E jelzésű megyei út 0+490 km - 1+300 km közötti szakaszának modernizálása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló 2021/195-ös számú határozat 1-es és 2-es számú mellékletének módosítására


2022/22 sz. Határozat A 113-as jelzésű megyei úton a 36+301 km-nél, az Olt folyó fölött átívelő híd felújítása és a 113-as jelzésű megyei út 35+050 km - 37+397 km, Sepsibükszád - Sepsibükszád vasútállomás közötti szakaszának modernizálása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló 2021/194-es számú határozat 1-es és 2-es számú mellékletének módosítására


2022/21 sz. Határozat A 121A jelzésű megyei út 46+000 km - 48+350 km közötti szakaszának modernizálása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló 2021/193-as számú határozat 1-es és 2-es számú mellékletének módosítására

Hírek