21-42 sz. Határozatok - 2020. február

2020. február 27., csütörtök

 

Szám HATÁROZAT
2020/42 a védelemben részesülő gyermek/fiatal/felnőtt fogyatékos személyek éves költségének meghatározására vonatkozóan, a 2020-as évre
2020/41 Kovászna megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködési program jóváhagyására, a 2020-as évre
2020/40 Kovászna Megye Tanácsa 2017/134-es számú, a Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Bizottság megalapítására és összetételére vonatkozó Határozata mellékletének módosítására
2020/39 Kovászna Megye Tanácsa 2020. évre szóló külkapcsolati keretprogramjának jóváhagyására
2020/38 egyes kiegészítő biztonsági intézkedések jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás esetében, az 1999/N/27-es számú Rendelettel jóváhagyott 1999/P118-as számú előírás, Az épületek tűzbiztonságára vonatkozó előírások értelmében
2020/37 egy, Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, Achim Andrei utca 14 szám alatti ingatlannak Kézdivásárhely municípium közvagyonából ingyenes jogcímen Kovászna megye közvagyonába történő áthelyezésének jóváhagyásáról
2020/36 Kovászna Megye Tanácsa 68/2019 számú, a 2019-2020 időszakra vonatkozó, A vidéki kiállító tereknek vagy könyvtáraknak helyet adó épületek helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozatának módosítására
2020/35 Kovászna Megye Tanácsa 2016/230-as számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A vidéki orvosi rendelőknek használt ingatlanoknak, valamint a városi kórházaknak a helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozatának módosítására
2020/34 Kovászna Megye Tanácsa 2016/225-ös számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A vidéki kultúrházak helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozatának módosítására
2020/33 Kovászna Megye Tanácsa 2016/228-as számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A közoktatási egységek infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló megyei program jóváhagyására című határozatának módosítására
2020/32 Kovászna Megye Tanácsa 2016/226-os számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó, A falusi sportlétesítmények helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozatának módosítására
2020/31 A Teljesítménysport népszerűsítése című közhasznú sportprogram keretében benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló, illetve fellebezési bizottságok kinevezésére szóló 125/2019-es számú határozat módosítása
2020/30 a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak, Kovászna megye 2020. évi költségvetéséből, a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyására
2020/29 két új képviselő kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei Közgyűlésébe 
2020/28 Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2019/175-ös számú határozat 3-as számú mellékletének kiegészítéséről
2020/27 Kovászna Megye Tanácsának, a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2019/173-as számú határozat mellékletének módosítására
2020/26 Kovászna Megye Tanácsának, a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2018/5-ös számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására
2020/25 a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-os összegeinek területi-közigazgatási egységekre való elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os kvóta elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a 2021-2023-as időszakra szóló becsléséről, valamint a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek elosztásáról a 2020-as évre és a 2021-2023-as időszakra szóló becslésekről
2020/24 a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2020-as évi költségvetésének jóváhagyására
2020/23 Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének jóváhagyásáról
2020/22 a 2020-as költségvetési évre vonatkozó tagsági díjak kifizetésének a jóváhagyására
2020/21 Radocea Necolae-Viorel úrnak és Ivașcu Marius-Daniel úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint új tagok kinevezésének jóváhagyására

Hírek