Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/95 számú HATÁROZAT a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe

2011/95 számú HATÁROZAT a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe

2011. október 11., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan – a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezeléséből történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/95 számú HATÁROZAT
a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan – a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezeléséből történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,
 
látva:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakjelentését és a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését, valamint
- a 23298 számú Szitabodzai Telekkönyvet
- a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvényt és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (1). bekezdésének „f” betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja egy ingatlan – a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyását, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
2. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát az ingatlanok jelenlegi rendeltetését megtartani, az 1. szakasz értelmében, turisztikai tevékenységek lebonyolítására fiataloknak és iskolai táborok szervezésére.
3. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát az említett ingatlanok karbantartására, korszerűsítésére és betartja azon minőségi szabványokat, amelyeket a rendezvények és ezek lebonyolítása megkövetel.
4. szakasz – (1) Az átadás-átvevés jegyzőkönyv alapján történik, az átadás pillanatában érvényes leltári értékkel, 30 napon belül a kormányhatározat megjelenésétől.
(2) Az átvétel után Kovászna Megye Tanácsa aktualizálja a leltári értékeket
(3) Az ingatlanokkal együtt a leltári tárgyak valamint az alap eszközök is átadásra kerülnek.
5. szakasz – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közli a Belügyminisztériummal és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztériummal, annak érdekében, hogy kormányhatározat megszülessen, az 1-es szakaszban megemlített ingatlannal kapcsolatban.
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának Elnökét, valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 4939 /2011. május 24
 
INDOKLÁS
a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Jelenleg ezen szabadidőközpontok megszervezését és igazgatását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium látja el.
Kiindulva a helyi közigazgatás autonómiájának szerepéből, amely szerint növelni kell a megyei önkormányzatok szerepét az ifjúsági és sporttevékenységek fejlődésében és támogatásában, valamint a sportstruktúrák és az ifjúsági szervezetek megerősítésének autonómiáját, kimagaslóan fontos a helyi szinten történő megszervezése és fejlesztése.
Egy ingatlan állami közvagyonából és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe való átadásának pozitív hatása van, úgy az ifjúsági mint a sporttevékenységek fejlesztésében és támogatásában, valamint a sport tevékenységek és az ifjúsági egyesületek autonóm szerkezetének erősítésére, a helyi szinten történő tevékenységek szervezése, fejlesztése és lebonyolítása érdekében.
Jelenleg Kovászna megyében az Uzonkafürdői, Krasznai, Kommandói és Zabolai „Csipkés” Szabadidőközpontok az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezelésében vannak, de az átadás a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe lehetséges.
A fent említett okokat figyelembe véve, Kovászna Megye Tanácsa a 2010. október 6-án tartott rendkívüli ülésén, jóváhagyta a 2010/138 –as Határozatot, amelyben kérte egy ingatlan állami magánvagyonból és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium - Országos Ifjúsági és Sporthatóság - a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe való átadását.
A 2011.04.08/ 76 –os Országos Ifjúsági és Sporthatóság által kibocsátott átirat szerint, amely a Kovászna Megye Tanácsának a főiktatójában a 2011.03.08/1852-es számot kapta, javasolja a 2010/170-es határozat 1-es szakaszának módosítását a” terület és épületek” kifejezés kivevését. Ugyanakkor kérvényezi az 2-es és 3 –as mellékletek azon pontjait,amelyeknek nincs leltári számúk és a 2006/1705-ös Kormány Határozat alapján ezen területek nem szerepelnek az állami közvagyonban.
Elemezve a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság birtokában levő iratokat, kiderült, hogy az a terület amelyen található Szita - Bodza Krasznai Szabadidőközpont, nem szerepel a 2006/1705-ös Kormányhatározatban, amely az állam összesített leltárját tartalmazza.
Ezen ingatlan a 23298 számú Szitabodzai Telekkönyvben szerepel a 1664-es és a 1665-ös toposzámokon, 5760 m² összterülettel, valamint a 1664-C1-es toposzámon szerepel egy kantonház Román Állami Kincstár nevén, egy 1921-es bejegyzés szerint.
Figyelembe véve, hogy a fent említett területek és épületek nem szerepelnek a 2006/1705-ös Kormányhatározatban, amely tartalmazza az állam összesített közvagyoni leltárát, de a Román állam a Telekkönyvben szerepel, az 1998/213-as Törvény 4. Szakaszának értelmében, amely a közvagyont és annak jogi rendszerét taglalja, következik, hogy az állam magán vagyonát képezik.
Javasoljuk a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyását, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek