Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/94 számú HATÁROZAT egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására,

2011/94 számú HATÁROZAT egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására,

2011. október 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/94 számú HATÁROZAT
egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,
 
látva:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szakjelentését
- a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a 2011.04.08/ 76 –os Országos Ifjúsági és Sporthatóság által kibocsátott átirat szerint, amely a Kovászna Megye Tanácsának a főiktatójában a 2011.03.08/1852-es számot kapta
 
figyelembe véve a 1998/213-as, a köztulajdonra és ezek jogi rendszerére vonatkozó törvény 9-es (1). szakasza 12. bekezdésének (1). és (2). és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (1). bekezdésének „f” betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyását, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe.
2. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát a terület és az ingatlanok jelenlegi rendeltetését megtartani, az 1. szakasz értelmében, turisztikai tevékenységek lebonyolítására fiataloknak és iskolai táborok szervezésére.
3. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa kötelezi magát az említett ingatlanok karbantartására, korszerűsítésére és betartja azon minőségi szabványokat, amelyeket a rendezvények és ezek lebonyolítása megkövetel.
4. szakasz – (1) Az átadás-átvevés jegyzőkönyv alapján történik, az átadás pillanatában érvényes leltári értékkel, 30 napon belül a kormányhatározat megjelenésétől.
(2) Az átvétel után Kovászna Megye Tanácsa aktualizálja a leltári értékeket
(3) Az ingatlanokkal együtt a leltári tárgyak valamint az alap eszközök is átadásra kerülnek.
(4) Azon  ingatlanok átvétele amelyek szerepelnek az 1-es szakaszban de nincsenek telekkönyvezve, az útadáskor érvényes jogi helyzetek figyelembe vételével történik.
5. szakasz – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közli a Belügyminisztériummal és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztériummal, annak érdekében, hogy a kormányhatározat megszülessen, az 1-es szakaszban megemlített ingatlannal kapcsolatban.
6. szakasz – Visszavonja Kovászna Megye Tanácsának egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe  vonatkozó 2010/170-es határozatát.
7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának Elnökét, valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot bízzuk meg.        
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 4858 /2011. május 23
 
INDOKLÁS
egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe
 
Jelenleg ezen szabadidőközpontok megszervezését és igazgatását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium látja el.
Kiindulva a helyi közigazgatás autonómiájának szerepéből, amely szerint növelni kell a megyei önkormányzatok szerepét az ifjúsági és sporttevékenységek fejlődésében és támogatásában, valamint a sportstruktúrák és az ifjúsági szervezetek megerősítésének autonómiáját, kimagaslóan fontos ezeknek a helyi szinten történő megszervezése és fejlesztése.
Egy ingatlan állami közvagyonából és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe való átadásának pozitív hatása van, úgy az ifjúsági mint a sporttevékenységek fejlesztésében és támogatásában, valamint a sport tevékenységek és az ifjúsági egyesületek autonóm szerkezetének erősítésére, a helyi szinten történő tevékenységek szervezése, fejlesztése és lebonyolítása érdekében.
Jelenleg Kovászna megyében az Uzonkafürdői, Krasznai, Komandói és Zabolai „Csipkés” Szabadidőközpontok az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezelésében vannak, de az átadás a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe lehetséges.
A fent említett okokat figyelembe véve, a Kovászna Megye Tanácsa a 2010 október 6-án tartott rendkivüli ülésén, jóváhagyta a 2010/138 –as Határozatában egy ingatlan állami magánvagyonból és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium - Országos Ifjúsági és Sporthatóság - a Kovászana Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe való átadásának kérelmét.
A 2011.04.08/ 76 –os Országos Ifjúsági és Sporthatóság által kibocsátott átirat szerint, amely a Kovászna Megye Tanácsának a főiktatójában a 2011.03.08/1852-es számot kapta, javasolja a 2010/170-es határozat 1-es szakaszának módosítását a” terület és épületek” kifejezés kivevése értelmében. Ugyanakkor javasolja a 2-es és 3 –as mellékletekben szereplő területek, azon pontjainak törlését, amelyeknek nincs leltári számúk és a 2006/1705-ös Kormány Határozat alapján nem szerepelnek az állami közvagyonban.
Figyelembe véve, hogy a fent említett , - területek és épületek – nem szerepelnek a 2006/1705-ös Kormányhatározatban, amely tartalmazza az állam összesített közvagyoni leltárát, de a Román állam a Telekkönyvben szerepel, az 1998/213-as Törvény 4. Szakaszának értelmében, amely a közvagyont és annak jogi rendszerét taglalja, következik, hogy az állam magán vagyonát képezik.
Javasoljuk egy új Határozat Tervezet összeállítását egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság igazgatásából, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe, figyelembe véve a 2011.04.08/ 76 –os Országos Ifjúsági és Sporthatóság által kibocsátott átiratot valamint hatályon kívül helyezni a 2010/170-es Kovászna Megye Tanácsának határozatát.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek