Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/92 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsának 2008/56-os számú, a 2008-2011 időszakra szóló megyei menetrend szerinti személyszállítási program 2. számú mellékletének módosítására

2011/92 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsának 2008/56-os számú, a 2008-2011 időszakra szóló megyei menetrend szerinti személyszállítási program 2. számú mellékletének módosítására

2011. október 4., kedd

Kovászna Megye Tanácsa,  a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását a 2008/56-os számú a 2008-2011 időszakra vonatkozó rendszeres járatokkal történő megyei személyszállítási program 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozóan

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/92 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsának 2008/56-os számú, a 2008-2011 időszakra szóló megyei menetrend szerinti személyszállítási program 2. számú mellékletének módosítására
 
Kovászna Megye Tanácsa
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását a 2008/56-os számú a 2008-2011 időszakra vonatkozó rendszeres járatokkal történő megyei személyszállítási program 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozóan
 
figyelembe véve:
- a megyemenedzser  és Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit
- a 2005/109-es közúti szállításra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet, amelyet a módosításokkal és kiegészítésekkel a 2006/102-es számú törvény hagyott jóvá, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2007/92-es közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvény 17-es szakasza (1) bekezdésének c. betűjét az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2007/353-as számú belügyminiszteri rendelet 17-es szakasza (1) bekezdésének a, c és d betűjét, amely a 2007/92-es számú, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvény alkalmazási előírásainak jóváhagyására vonatkozik,
- Kovászna Megye Tanácsának 2011.01.12/176-es átiratát,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.01.26/565-ös számmal iktatott, Producţie Timofte Kft. 2011.01.25/5-ös számú kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.02.01/757-es számmal iktatott, Cserei Kft. kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.04.08/3411-es számmal iktatott, RO-D Transport Kft. 2011/527-es számú kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.05.16/4604-es számmal iktatott, Kovászna Megyei Közúti Hatóság 2011.05.16/2274-es átiratát,
 
a 2001/215-ös közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdésének f. pontja és a 97-es szakasza (1) bekezdésének értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz – Elfogadja Kovászna Megye Tanácsa által jóváhagyott 2008/56-os számú, a 2008-2011 közötti megyei személyszállítás megszervezéséről szóló határozat 2-es számú mellékletének módosítását jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
 
II. szakasz – Jelen határozat érvénybe lépésével hatályát veszti a Kovászna Megye Tanácsa 2008/56-os határozata 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozó 2010/51-es határozat. 
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.05. 16 /4630
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának 2008/56-os számú a 2008-2011 időszakra vonatkozó rendszeres járatokkal történő megyei személyszállítási program 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozóan
 
A 2005/109-es sürgősségi kormányrendelet 34-es szakasza (5) bekezdése alapján, amelyet módosít a 2009.06.11-én megjelent 396-os számú Hivatalos Közlönyben a 2009.06.02-án megjelent 218-as törvény (1) szakaszának 13-as pontja, a megyei és megyén kívüli szállítási programot évente legtöbb egyszer lehet módosítani.
 
A 2007/353-as belügyminiszteri rendelet 17. szakasz a, c, d betűinek és a 18. szakasz (2) bekezdésének megfelelően;
- figyelembe véve, hogy az érvényességi időszakban a megyei személyszállítási programot, egyik vagy mindkét végállomás megváltoztatásával, az időpontok és a járatok számának módosításával a Megyei Szállítási Hatóság aktualizálhatja, de kizárólag Kovászna Megye Tanácsának kérésére és annak határozata alapján;
figyelembe véve továbbá:
- Kovászna Megye Tanácsának 2011.01.12 /176-os átiratát,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.01.26/565-ös számmal iktatott PRODUCŢIE TIMOFTE Kft. kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.02.01/757-es számmal iktatott, SERVICII ŞI COMERŢ CSEREI Kft kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.04.08/3411-as számmal iktatott, RO-D TRANSPORT Kft  kérvényét,
- Kovászna Megye Tanácsánál 2011.05.16/4604-es számmal iktatott, Kovászna Megyei Közúti Hatóság átiratát,
 
figyelembe véve, hogy ezek a módosítások hozzájárulnak a diákok és a megye más lakósai szállításának minőségi javításához;
– a 2001/215-ös közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdésének f. pontja és a 97-es szakasza (1) bekezdésének értelmében javasolom a tanácshatározat jóváhagyását a következő változásokról:
 
– az egyik végállomás nevének a megváltoztatását a German Trans autóállomásról RO-D Transport autóállomásra Kézdivásárhelyen az Állomás utca 89 szám alatt (a German Trans autóállomás volt székhelye), a következő útvonalakon:
 • az 5-ös számú útvonalon: Sepsiszentgyörgy–Csernáton–Kézdivásárhely
 • a 30-as számú útvonalon: Felsőcsernáton–Csernáton–Kézdivásárhely
 • a 31-es számú útvonalon: Hilib–Kézdisárfalva–Kézdivásárhely
 • a 32-es számú útvonalon: Kézdivásárhely–Kézdisárfalva–Ozsdola
 • a 33-as számú útvonalon: Kézdialmás–Kézdiszentkereszt–Kézdivásárhely
 • a 34-es számú útvonalon: Kézdivásárhely–Kézdiszentlélek–Kézdikővár
 • a 35-ös számú útvonalon: Kézdivásárhely–Kézdiszentlélek–Kézdiszárazpatak
 • a 36-os számú útvonalon: Kézdivásárhely–Szentkatolna–Márkosfalva
 • a 37-es számú útvonalon: Gelence–Szentkatolna–Kézdivásárhely
 • a 38-as számú útvonalon: Haraly– Gelence–Kézdivásárhely
 • a 39-es számú útvonalon: Kézdimartonos– Bereck–Kézdivásárhely
 • a 40-es számú útvonalon: Kézdivásárhely–Nyújtód–Felsőlemhény
 • a 41-es számú útvonalon: Kézdivásárhely–Bálványosfürdő–Szent Anna kilátó
 • a 42-es számú útvonalon: Kézdivásárhely–Torja–Futásfalva
 • a 43-as számú útvonalon: Torja– Kézdivásárhely
 • a 44-es számú útvonalon: Ikafalva–Csernáton–Kézdivásárhely
 • a 45-ös számú útvonalon: Felsőlemhény–Lemhény–Kézdivásárhely
 • a 46-os számú útvonalon: Kovászna–Zabola–Kézdivásárhely
 
– az 5-ös számú útvonal Sepsiszentgyörgy–Csernáton–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
2 JÁRAT
3 JÁRAT
Sepsiszentgyörgy (indulás)
05:00
14:00
16:30
Kézdivásárhely (érkezés)
05:45
14:45
17:15
Kézdivásárhely (indulás)
07:00
15:20
17:30
Sepsiszentgyörgy (érkezés)
07:45
16:05
18:15
– a 30-as számú útvonal Felsőcsernáton–Csernáton–Kézdivásárhely járatainak indulási/ érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
* 2JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
Felsőcsernáton (indulás)
05:45
06:55
08:05
14:45
15:55
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
07:25
08:35
15:15
16:25
Kézdivásárhely (indulás)
06:20
07:30
14:10
15:20
16:30
Felsőcsernáton (érkezés)
06:50
08:00
14:40
15:50
17:00
– a 31-es számú útvonal Hilib–Kézdisárfalva–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
Hilib (indulás)
05:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
Kézdivásárhely (indulás)
15:20
Hilib (érkezés)
15:50
- a 32-es számú útvonal Kézdivásárhely–Kézdisárfalva–Ozsdola járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
* 2JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:15
06:35
07:30
14:10
15:20
Ozsdola (érkezés)
05:35
06:55
07:50
14:30
15:40
Ozsdola (indulás)
05:45
07:00
08:00
14:35
15:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:05
07:20
08:20
14:55
16:05
Az 1, 2, 4-es járatok munkanapokon közlekednek, a 3, 5-ös járatok pedig szombat és vasárnap is;
 
- a 33-as számú útvonal Kézdialmás–Kézdiszentkereszt–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/
ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
6 JÁRAT
Kézdialmás (indulás)
05:25
06:45
08:10
10:30
12:55
15:05
Kézdivásárhely(érkezés)
06:20
07:40
09:05
11:25
13:50
16:00
Kézdivásárhely(indulás)
07:10
15:20
09:30
12:00
14:10
17:00
Kézdialmás (érkezés)
08:05
16:15
10:25
12:55
15:05
17:55
Az 1, 2, 4 és 5-ös járatok munkanapokon közlekednek, a 3 és 6-os járatok pedig szombat és vasárnap is;
 
- a 34-es számú útvonal Kézdivásárhely–Kézdiszentlélek–Kézdikővár járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:30
06:30
07:30
14:10
15:20
Kézdikővár (érkezés)
06:00
07:00
08:00
14:40
15:50
Kézdikővár (indulás)
06:00
07:00
08:00
14:45
15:55
Kézdivásárhely (érkezés)
06:30
07:30
08:30
15:15
16:25
- a 35-ös számú útvonal Kézdivásárhely–Kézdiszentlélek–Kézdiszárazpatak járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:25
06:30
14:10
15:20
Kézdiszárazpatak (érkezés)
05:55
07:00
14:40
15:50
Kézdiszárazpatak (indulás)
05:55
07:00
14:45
15:55
Kézdivásárhely (érkezés)
06:25
07:30
15:15
16:25
- a 36-os számú útvonal Kézdivásárhely–Szentkatolna–Márkosfalva járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:05
06:25
07:20
14:10
15:20
Márkosfalva (érkezés)
05:30
06:50
07:45
14:35
15:45
Márkosfalva (indulás)
05:40
06:50
08:00
14:35
15:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:05
07:15
08:25
15:00
16:10
- a 37-es számú útvonal Gelence–Szentkatolna–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
Gelence (indulás)
05:45
06:45
08:00
14:40
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
07:15
08:30
15:10
Kézdivásárhely (indulás)
06:15
07:30
14:10
15:20
Gelence (érkezés)
06:45
08:00
14:40
15:50
- a 38-as számú útvonal Haraly–Gelence–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
Haraly (indulás)
05:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
Kézdivásárhely (indulás)
15:20
Haraly (érkezés)
15:50
- a 39-es számú útvonal Kézdimartonos–Bereck–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
Kézdimartonos (indulás)
05:45
07:10
14:40
Kézdivásárhely (érkezés)
06:25
07:50
15:20
Kézdivásárhely (indulás)
06:25
14:00
15:20
Kézdimartonos (érkezés)
07:05
14:40
16:00
- a 40-es számú útvonal Kézdivásárhely–Nyújtód–Felsőlemhény járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
2 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:20
15:20
Felsőlemhény (érkezés)
05:50
15:50
Felsőlemhény (indulás)
05:50
15:55
Kézdivásárhely (érkezés)
06:20
16:25
- a 41-es számú útvonal Kézdivásárhely–Bálványosfürdő–Szent Anna kilátó járatainak indulási/érkezési idejét a hét napjain (1,2,3,4,5,6,7) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
09:00
Szent Anna kilátó (érkezés)
10:30
Szent Anna kilátó (indulás)
18:00
Kézdivásárhely (érkezés)
19:30
A nyári szezonban, Május 1 – Szeptember 31 közt közlekedik ;
 
- a 42-es számú útvonal Kézdivásárhely–Torja–Futásfalva járatainak indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
2 JÁRAT
Kézdivásárhely (indulás)
05:30
15:20
Futásfalva (érkezés)
06:00
15:50
Futásfalva (indulás)
06:00
15:50
Kézdivásárhely (érkezés)
06:30
16:20
- a 43-as számú útvonal Torja– Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
* 2JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
5 JÁRAT
 Torja (indulás)
05:45
07:05
09:00
14:45
15:50
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
07:35
09:30
15:15
16:20
Kézdivásárhely (indulás)
06:35
08:15
14:10
15:20
17:00
Torja (érkezés)
07:05
08:45
14:40
15:50
17:30
- a 44-es számú útvonal Ikafalva–Csernáton–Kézdivásárhely járatának indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
Ikafalva (indulás)
05:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:20
Kézdivásárhely (indulás)
15:20
Ikafalva (érkezés)
15:55
- a 45-ös számú útvonal Felsőlemhény–Lemhény–Kézdivásárhely járatának indulási/érkezési idejét munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
Felsőlemhény (indulás)
07:00
Kézdivásárhely (érkezés)
07:30
Kézdivásárhely (indulás)
15:20
Felsőlemhény (érkezés)
15:50
- a 46-os számú útvonal Kovászna–Zabola–Kézdivásárhely járatainak indulási/érkezési idejét és a járatok számát munkanapokon (1,2,3,4,5) módosítja a következőképpen:
MEGÁLLÓ INDULÁS/ÉRKEZÉS
JÁRAT / INDULÁSI-ÉRKEZÉSI IDŐ
1 JÁRAT
*2 JÁRAT
3 JÁRAT
4 JÁRAT
Kovászna (indulás)
05:40
06:55
09:20
14:45
Kézdivásárhely (érkezés)
06:15
07:30
09:55
15:20
Kézdivásárhely (indulás)
06:20
07:30
14:10
15:20
Kovászna (érkezés)
06:55
08:05
14:45
15:55
- a (*) jeles járatok az iskolai évad ideje alatt közlekednek;
 
- a 10-es számú útvonal Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely – Bereck járatai számának a módosítását a hét napjain (1,2,3,4,5,6,7) a 8-as járat törlésével, amely nem kijövedelmező az utasok hiánya miatt :
JÁRAT/MEGÁLLÓ/INDULÁSI IDŐ
8 JÁRAT
Sepsiszentgyörgy
17:30 óra
- az 1-es számú útvonal Sepsiszentgyörgy – Árkos járatai számának a módosítását a hét napjain (1,2,3,4,5,6,7) a 11-es járat törlésével, amely nem kijövedelmező az utasok hiánya miatt:
JÁRAT/MEGÁLLÓ/INDULÁSI IDŐ
11 JÁRAT
Sepsiszentgyörgy
19:00 óra
 
DEMETER János
alelnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek