Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/90 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó használhatósági szintekre való besorolására

2011/90 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó használhatósági szintekre való besorolására

2011. október 4., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, melyben a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó, használhatósági szintekre való besorolását javasolja,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/90 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó használhatósági szintekre való besorolására
 
Kovászna Megye Tanácsa
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, melyben a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó, használhatósági szintekre való besorolását javasolja,
 
figyelembe véve a Megyei Utakat Felügyelő Osztály és Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
 
megfelelően a közutak behavazásának megelőzésére és elhárítására vonatkozó utasításoknak, melyeket az Országos Útrendészet 2005/535-ös mutatójában szerepelnek, és a Szállításügyi, Építkezési és Turisztikai Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Belügyminisztérium 1945/2005/1265/2006-os közös rendelete hagyott jóvá;
 
figyelembe véve az újra kiadott 1997/43-as kormányrendelet 22-es szakaszának előírásait, melyet a 1998/82-es törvénnyel hagytak jóvá, valamint ennek utólagos módosításait és kiegészítéseit;
 
az újra kiadott 2001/215-ös közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdése f) betűjének és a 97-es szakasznak alapján, valamint ennek utólagos módosításait és kiegészítéseit,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a 2011-2012-es téli időszakra, a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak használhatósági szintekre való besorolását, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megye Tanácsa szak-apparátusához tartozó Megyei Utakat Felügyelő Osztályt bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 4677/ 2011.05.18
 
INDOKLÁS
a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak, 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó, használhatósági szintekre való besorolásáról szóló határozattervezethez
 
A közutak téli védelme és hótalanítása, azok sikosságának megelőzése és elhárítása, valamint a megfelelő használhatóságot biztosító tevékenységek irányítása és összehangolása ebben az időszakban a közutak gondnokainak a feladata.
A használhatósági szint egy olyan ismérv, amely által az utak egyfajta osztályozása valósítható meg a forgalom nagysága, az útszakaszok gazdasági és közigazgatási fontosságuk függvényében, valamint ez határozza meg a szervezés módját, a gépfelszereltséget és a beavatkozásokhoz szükséges maximális időtartamokat.
A Szállítási, Középítkezési, és Turisztikai Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Belügyminisztérium 1954/2005/1265/2006-os közös rendeletével jóváhagyott Országos Útrendészet 525/2005-ös mutatója tartalmazza a téli időszak tevékenységeire vonatkozó utasításokat.
Említett rendelet, 2-es fejezet 11. és 12-es szakaszai szerint az útgondnokok kötelessége, hogy évenként elemezzék, használhatósági szintek szerint osztályozzák a hatáskörükbe eső utakat és megállapítsák a beavatkozási szinteket.
A használhatósági szintekre való besorolás megállapítása és jóváhagyása, a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába levő közutak 2011-2012-es téli időszakra érvényes hótalanítási operatív terv kidolgozásának szükségességéből adódik.
Figyelembe véve a fentieket, a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak, 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó, használhatósági szintekre való besorolásáról szóló határozattervezetet jóváhagyásra javaslom.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek