Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/85 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében

2011/85 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/85 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közös szakjelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a 1998/58-as kormányrendeletet, amely a Romániába megrendezett és lebonyolított turisztikai tevékenységekre vonatkozik, az utólagos 2001/755-ös törvény módosításaival és kiegészítéseivel jóváhagyva
- a 2008/26-os Kovászna Megye Tanácsának Határozatát, amely a 2008–2013-as időszakra vonatkozó Kovászna megyére érvényes fejlesztési Stratégiájára vonatkozik,
- a 23523-as sepsiszentgyörgyi telekkönyv kivonatot
- a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 14-es és 123-as szakaszait az utólagos módosításaival és kiegészítéseivel,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (6). bekezdése c) betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – (1) Jóváhagyja Kovászna Megye – Kovászna Megye Tanácsa által – és Sepsiszentgyörgy municípium ­– Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa által – társulását Sepsiszentgyörgy municípium turisztikai fejlődésének érdekében.
2. Szakasz – Az 1-es melléklet alapján jóváhagyja az Együttműködési Szerződés tervezetét.
3. Szakasz – (1) Jóváhagyja a vásárláshoz szükséges lépések megtételét Sepsiszentgyörgy municípiummal közösen, közvetlen tárgyaláson való részvétellel, a Bodok Hotelközpontot alkotó ingatlanokért, amelyek az Oltul R.T. tulajdonát képezik, amit a 2. melléklet  is igazol.
(2) A megvásárolt javak Kovászna megye valamint Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonába kerülnek, ½ -es részarányba mindkét résztulajdonosnak.
(3) A Kovászna megye ½-es részarányához szükséges összegeket Kovászna megye költségvetéséből fedezik, a törvénykeretek betartásával.
4. Szakasz – (1) Az ingatlan megvásárlásának összegét, az ingatlan tulajdonosával egy erre a célra, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterének rendeletével kinevezett bizottság tárgyalja, amelyben Kovászna megye valamint a Sepsiszentgyörgy municípium képviselői kapnak helyet.
(2) A 2. szakaszban említett szerződés aláírásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét valamint Ferencz Ludovic urat, a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját hatalmazza fel.
5. Szakasz – (1) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a 4. szakaszban említett bizottság tagjainak kinevezésére.
(2) A bizottság hatáskörének részleteit a kinevezési okiratban határozza meg.
(3) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét, hogy a bizottság kinevezési okiratában, megnevezze azt az elérhető legmagasabb értéket, ameddig a bizottság a tárgyalásokat folytathatja.
(4) A tényleges vásárlást valamint az adásvételi szerződés kikötéseit, jóváhagyás végett a Kovászna Megye Tanácsa elé terjesztik.
6. Szakasz – Az 1-es és 2 –es melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
7. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot bízzák meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011.május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.05.18 / 4675  
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsának egyik elsődleges tevékenysége Kovászna megyének a turisztikai fejlesztése.
A Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterével folytatott beszélgetések alkalmával, előtérbe került egy közös partnerség megvalósítása Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy municípium között, a város turisztikai fejlesztése érdekében, hiszen mindkét lehetséges partnernek közös érdeke.
Sepsiszentgyörgy municípium történelmi belvárosában található a Bodok Hotelközpont, 6643 nm épület, amely a sepsiszentgyörgyi 23523-as telekkönyvbe van jegyezve, és amely az Oltul R.T. tulajdonát képezi, de amely több mint 10 éve nincs kihasználva.
A közös turisztika fejlődés megvalósítása érdekében, lehetőség van a fent említett hotelközpont megvásárlására, főleg annak érdekében, hogy a jelenlegi állapota árnyékot vet a város tükörképére, mivel az épület jelentős javításokra szorul.
A hotel központ megvásárlása Kovászna megye valamint Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyonába történne, ½ önrésszel, minek érdekében szükséges egy Együttműködési Szerződés megkötése.
A közös cél elérése érdekében, a törvény értelmében, szükséges a helyi közérdekű hatóságoknak egy határozatot elfogadni, amelyben egyetértenek az Együttműködési Szerződés aláírásával.  
Ennek értelmében összeállítottunk egy Együttműködési Szerződés-tervezetet valamint egy határozat-tervezet, amelyek elfogadását javaslom.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek