Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/81 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/81 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/81 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 19. szakasza (2) bekezdését;
- az Egészségügyi Minisztérium 2011.05.09/CS.A./4178 számú átiratát,
- Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2011/80-as számú határozatát,
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1E, 1/1b, 1/2d, 1/13b, 1/26b, 1/33a, 1/40, 22, VP3, VP2c, és 2VP2 számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 4364/09.05.2011
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
A pénzügyi év folyamán, a főutalványozó megalapozott javaslata képezheti a költségvetések kiigazításának a döntéshozó hatóság általi jóváhagyását, úgy ahogy a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény előírja.
A mostani kiigazítási javaslatok a következő megyei tanácsi támogatású tevékenységi ágazatok költségvetési címeire vonatkoznak:
77.600 lej kiutalása a Kórház utca 2 szám alatt lévő valamikori Fogászati klinika kerítésének újjáépítésére, figyelembe véve, hogy a 2011/78-as számú Határozatban jóváhagyták ennek az objektumnak a műszaki-gazdasági dokumentációját;
Kovászna Megye Tanácsa székhelyének belső rendezésére, bővítési munkálatokra és a közös épületgépészeti hálózat leválasztására megsaccolt összérték 1.779.400 lej lenne, mutatók alapján kiszámolva. A munkálatok elvégzését azon irodahelységek felszabadítása teszi szükségessé, amelyeket visszakapott a volt tulajdonos, és amelyekért magas bért fizet pillanatnyilag a tanács. A munkálatok sokaságából, amelyek a villany-víz-fűtéshálózat tulajdonra való leválasztását, a székhely bejáratát és funkcionalitását hivatottak megoldani, a mostani első fázisban javasoljuk a hatástanulmány elkészítését, a főbejárat és az első emelet újrarendezését, valamint a mostani épület belső sarkánál építendő lépcsőfeljáró elkészítését.
Az első szakasz megvalósítására körülbelül 790.500 lej kell;
A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és a megye saját költségvetésének aktualizálása a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság kiközlése alapján, ami az Egészségügyi Minisztérium 2011.05.09/CS.A.4178-as számú átirata szerint a hitelkeretek és ezek negyedévi felosztásának módosítását tartalmazza.
A felszerelésre és nagyjavításra a helyi költségvetéseknek az állami költségvetésből leosztott átutalásokból származó jövedelem növelése 950.000 lejjel, csak abban az esetben lehetséges, ha a helyi hatóság hozzájárul a 2010/48-as Sürgősségi Kormányrendeletben megállapított hányaddal.
Az 5%-os hozzájárulás a megye saját költségvetéséből 47.500 lejt jelentene, mint szubvenció a helyi költségvetésből az egészségügy finanszírozására.
Tekintettel arra, hogy a fenti összegekből kell finanszírozni a felsorolt beruházásokat, ezen tőkekiadások a költségvetés fejlesztési részének költségeit jelentik, s mint ilyen kiadások, pénzügyi fedezetüket a múlt évi költségvetési többlet számlájáról való átutalással oldjuk meg, 915.600 lej értékben;
Az alábbi módosítási javaslat a megyei közutak karbantartási munkálatainak programjára vonatkozik. Az újabb munkálatok pénzügyi támogatása még belekerül 1.450.000 lejbe, ezt az összeget pedig a tanács tartalékalapjából fedezzük;
Az intézmények által adományok és szponzorálások formájában kapott pénzalapok bevételezésére és felhasználására vonatkozó Metodológiai Normákat jóváhagyó 2003/1661 bis számú rendelet szerint, az Erdélyi Gondolat Egyesület által a tanácsnak adott 3.800 lejes összeg didaktikai programra való elköltésének útja a költségvetésbe való befoglalás lenne;
A Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóságtól érkező javaslatban a módosítás a személyzeti költségek 40.000 lejes csökkentésével egyidejű, a lakbérre és a speciális más megyei intézményekben ápolt megyénkbeli gondozottak ellátását fedező hitelkeretek növelését jelenti.
A fentiek alapján, javasoljuk a módosítások jóváhagyását és a határozattervezet elfogadását Kovászna Megye Tanácsa által.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek