Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/80 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011/80 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. szeptember 26., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/80 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. május 26-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Indoklását, a Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését, a szakbizottságok véleményezését,
- a 2006/273-as pénzügyi törvény 44. szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2008/28-as Kormányhatározatot, a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció kerettartalmának, valamint a befektetési és beavatkozási munkálatok költségelőirányzata szerkezetének és módszertanának jóváhagyására, az utólagos változtatásokkal,
- a 2008/863-as rendeletet, a 2008/28-as Kormányhatározat alkalmazására az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
- Kovászna Megye Tanácsa műszaki–gazdasági bizottságának 2011.05.26/12–es számú véleményezését,
 
a 2001/215-ös újraközölt és kiegészített Közigazgatási törvény 91-es szakasza (3) bekezdésének f) pontja és a 97-es szakasz (1) bekezdésének értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációját, valamint műszaki-gazdasági mutatóit az 1-es és 2-es, a jelen határozat szerves részét képező mellékletek szerint.
2. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa keretében működő Területfejlesztési Igazgatóságot és a Gazdasági Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011, május 26.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 5058/26.05.2011
 
INDOKLÁS
a “Kovászna Megye Tanácsa székhely épületének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása” megnevezésű munkálat műszaki - gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki - gazdasági mutatóinak jóváhagyására
 
Nemrég a megyei tanács épületének egyes részeit, a  „C” épületrészt, a „B” szárny egyes részeit, a melléképületeket, a kazánházat és az udvar egy részét visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak. Jelen pillanatban Kovászna Megye Tanácsa bért fizet a fent említett épületek és területek használatáért.
A Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság elköltözése az új, Sajtó utcai székhelyre, valamint a Mezőgazdasági Igazgatóság áthelyezése a Termés utcai székhelyre megteremtette a megyei tanács saját apparátusának működéséhez szükséges teret, megszüntetve ezzel más felületek bérlésének a kényszerét.
Ahhoz, hogy a felszabadult felületek használhatóak legyenek, a következő feladatokat kell megoldani: az épület felső emeleteinek megközelíthetősége, új kazánház építése, a két tulajdon falakkal való elválasztása, a víz, csatorna, villany, gáz és fűtési hálózatok elkülönítése, külső munkálatok, valamint a bejárat földszinti és első emeleti halljának az átrendezése.
A fentieket figyelembe véve, javasolom a “Kovászna Megye Tanácsa székhely épületének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása” megnevezésű munkálat műszaki - gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki - gazdasági mutatóinak jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek