Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/79 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös számú határozat 1. szakaszának a módosítására, az utólagos módosításokkal

2011/79 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös számú határozat 1. szakaszának a módosítására, az utólagos módosításokkal

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának a 2010/135-ös számú határozata által jóváhagyott, Helyi Kerületközti Csapat összetételének megváltoztatására vonatkozóan,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/79 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös számú határozat 1. szakaszának a módosítására, az utólagos módosításokkal
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. április 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának a 2010/135-ös számú határozata által jóváhagyott, Helyi Kerületközti Csapat összetételének megváltoztatására vonatkozóan,
 
figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését,
látva a 2004/1769-es számú kormányhatározatot, a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére vonatkozó országos terv jóváhagyására,
a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározat 1. szakaszának „f” betűjét, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
látva a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság a 2011.04.12./1234-es számú átiratát, melyet a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál a 2011.04.12./7935-ös számmal iktattak,
 
az újra kiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakaszának 1. bekezdésének „f” betűje, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz – Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös számú határozatának 1. szakasza megváltozik a következőképpen:
“1. szakasz. Megalakul a Kovászna Megyei Helyi Kerületközti Csapat, a következő összetételben:
Szám
Név
Tisztség
A képviselt intézmény
1.
Iacob Vasile
jogtanácsos
K.M.SZ.G.GY.V.
2.
Boariu Anuţa
munkafelügyelő
T.M.F. Kovászna
3.
Toth Sigismund
főfelügyelő
Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság
4.
Szilágyi János
jogtanácsos
Kovászna Megyei Tanfelügyelőség
5.
Dr. Ştefan – Mereuţă Gheorghe
igazgató
Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
6.
Kernászt Huba - Attila
igazgató
 Pro Nobis Egyesület
7.
Benke Csilla
-
Testvériség Szabad Szakszervezetek Országos Konföderációja - Kovászna Megyei Kirendeltség
8.
egy képviselő
 
cég
"
 
II. szakasz – A jelen határozat érvénybe lépésével, érvényét veszti Kovászna Megye Tanácsának 2010/135-ös számú határozata, mely Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös számú határozatának 1. szakaszát módosította, az utólagos módosításokkal, valamint minden más ellentétes rendelkezés.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 3688 / 2011.04.15
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának a 2010/135-ös számú határozata által jóváhagyott, Helyi Kerületközti Csapat összetételének megváltoztatására vonatkozóan
 
 
Látva a következő előírásokat:
- a 2004/1769-es számú kormányhatározatot, a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére vonatkozó országos terv jóváhagyására,
- a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
Figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsának 2010/135-ös számú határozatát, Kovászna Megye Tanácsának a gyermekek munkában való kihasználásának a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, egyes intézkedéseket jóváhagyó 2005/135-ös sz. határozata 1. szakaszának a módosítására vonatkozóan,
- a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 2011.04.12./7935-ös számmal iktatott átiratát,
 
2011. május 1-jétől kezdődően, javasolom a Kovászna Megyei Helyi Kerületközti Csapat összetételének aktualizálását, a következő személy kicserélésével:
- Dr. Deme Judit asszonyt dr. Ştefan – Mereuţă Gheorghe úrral, tanácsos a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnál.
 
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek