Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/78 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011/78 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/78 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését, a szakbizottságok véleményezését,
- a 2006/273-as pénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2008/28-as Kormányhatározatot, a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció kerettartalmának, valamint a befektetési és beavatkozási munkálatok költségelőirányzata szerkezetének és módszertanának jóváhagyására, az utólagos változtatásokkal,
- a 2008/863-as rendeletet, a 2008/28-as Kormányhatározat alkalmazására az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- Kovászna Megye Tanácsa műszaki-gazdasági bizottságának 2010.10.15/15-ös számú véleményezését,
 
a 2001/215-ös újraközölt és kiegészített Közigazgatási törvény 91-es szakasza (3) bekezdésének f) pontja és a 97-es szakasz (1)-es bekezdésének értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki- gazdasági dokumentációját, valamint a műszaki gazdasági, az ATT Studio kft. által összeállított, dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, az 1-es és 2-es, a jelen határozat szerves részét képező mellékletek szerint.
2. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Tanács szakapparátusa keretében működő Területfejlesztési Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011, április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 3800 /2011.04.20
 
INDOKLÁS
a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására
 
A Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti ingatlan Kovászna megye tulajdonában van. A tulajdon déli oldalán lévő, előre gyártott elemekből álló kerítés nagyfokú rongálódást mutat. Az előre gyártott elemek műszaki állapota nem megfelelő, repedések találhatók rajtuk, a beton elemek a nem megfelelő alapozás miatt, elmozdultak eredeti, függőleges helyzetükből.
Figyelembe véve az ingatlantulajdonosok felelősségét és a karbantartási, javítási munkálatok elvégzésének kötelességét, javasolom a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki- gazdasági dokumentációjának valamint műszaki- gazdasági mutatóinak jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek