Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/77 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából

2011/77 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 április 28-i soros ülésén, elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/77 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 április 28-i soros ülésén,
elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,
 
figyelembe véve
- az Elnöki Kabinet és a szakbizottságok jelentéseit
- a 273/20006 számú helyi közpénzügyi Törvényt és annak módosításait és kiegészítéseit,
 
a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „e” betűje, (6) bekezdése „a” betűje és 97. szakasza (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa együttműködési programját Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából, az 1. sz. mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – Az 1. szakaszban elfogadott együttműködési program támogatásához szükséges összeg belefoglalásra kerül Kovászna Megye költségvetésébe a program működésének minden évében.
3. szakasz – (1) Jóváhagyja a partnerek között megkötendő Együttműködési megállapodás tervezetét a program lebonyolításának érdekében, a 2. sz. melléklet alapján.
(2) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a partnerekkel való Együttműködési megállapodás megkötésére, az (1) bekezdésben elfogadott tervezetnek megfelelően.
4. szakasz – Az 1. és 2. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
5. szakasz – Jelen határozatot Kovászna Megye Tanácsának elnöke, a Területfejlesztési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ fogja végrehajtani.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi :
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
DEMETER LÁSZLÓ
Megyei Tanácsos
 
Ikt. szám: 2011.04.14/3661
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának együttműködése Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából
 
Jelen program célja a fent említett megyék közösségi együttműködésének támogatása, mely a közintézmények, a civil társadalom és a kulturális intézmények kapcsolatán alapul. Ennek a Kovászna Megye Tanácsa által kezdeményezett kapcsolatnak az első lépése egy sor tevékenység és program, melyeknek a célja a szociális, kulturális és oktatói területeken fejleszteni a kapcsolatokat a Fehér megyei közösséggel.
 
A fő cél közös programok megvalósítása, amelyek biztosítják a közvetlen információcserét a megyék közösségei között a következő témákban:
- oktatás és tudomány: kölcsönös tapasztalatcserék szervezése diákoknak, egyetemistáknak, tanároknak
- ezen közösségek kulturális identitásának megőrzése
- kultúra: részvétel a legfontosabb kulturális rendezvényeken
 
A Kovászna megyei intézmények és szervezetek együttműködési programja Szeben megyei partnerekkel Kovászna Megye Tanácsának saját, illetve az alárendeltségébe tartozó intézmények által szervezett és megvalósított tevékenységek által fog megvalósulni.
A program Fehér megyei partnere a gyulafehérvári Bod Péter Egyesület.
 
A programok tevékenységeit Kovászna Megye Tanácsának erre a célra létrehozott munkacsoportja koordinálja.
 
A fentiek értelmében indokolttá válik Kovászna Megye Tanácsa együttműködési programja elfogadásának fontossága a gyulafehérvári Bod Péter Egyesülettel, figyelembe véve, hogy jelen időszakban nincs egy jól megfogalmazott és strukturált együttműködés Fehér és Kovászna megye között.
 
Javasoljuk a jelen határozattervezet elfogadását.
 
DEMETER László
megyei tanácsos
 
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek