Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/75 számú HATÁROZAT a Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben

2011/75 számú HATÁROZAT a Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésére, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/75 számú HATÁROZAT
a Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 28-i soros ülésére,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben
 
figyelembe véve a:
- Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok jelentéseit,
- a 2011. március 09-i a Kovászna Megyei Törvényszék 59/119/2011 számú idézését,
 
az újraközölt és módosított 2011/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza első bekezdés, f) betűje valamint a 96. szakasz értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Felhatalmazza Kulcsár Terza József György megyei tanácsos urat, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a Megyei Törvényszéken a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtására felhatalmazást kap az első szakaszban megnevezett személy.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
3583/ 2011. április 12
 
Indoklás
Kulcsár -Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a Megyei Törvényszéken a 959/119/2011 idézésben
 
A Kovászna Megye Tanácsának, a 2011. március 24-i soros ülésén tudomást szerezvén a Megyei Törvényszék 959/119/2011 idézéséről, aminek értelmében a Kovászna Megye Prefektusi hivatal érvényteleníti Kovászna Megye Tanácsának a 190/2011.12.22 Határozatát, amely március 15-ét Kovászna megyében hivatalos ünnepnek nyilvánította.
Figyelembe véve, hogy Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos a megtámadott határozat egyik indítványozója, valamint figyelembe véve, hogy nevesített, jogi tanulmányokkal rendelkező személy, az a javaslat született, hogy képviselné Kovászna Megye Tanácsát a fent említett törvényszéki ügyben. 
Figyelembe véve a fent említetteket, javaslom a határozattervezet, megvitatását és jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek