Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/72 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának j

2011/72 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának j

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyásáról szóló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/72 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyásáról szóló indoklását,
 
figyelembe véve:
– a Gazdasági Igazgatóság és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közös jelentését, valamint a szakbizottságok jelentéseit,
– az utólag módosított és kibővített 2005. november 24-én megkötött Társulási Szerződés 2. szakaszának 2.3 pontját,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 6-os bekezdés c) betűje és a 97-es szakasz 1-es bekezdése alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – 2011. május 1-jével jóváhagyja 2005. november 24-én Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Municípium Tanácsa között megkötött együttműködési szerződés közös felmondását.
2. szakasz – Jóváhagyja a 2005. november 24-én Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Municípium Tanácsa között megkötött együttműködési szerződés közös felmondását tartalmazó akta tervezetét, a melléklet szerint, amely a jelen határozat szerves része.
3. szakasz – Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét, hogy a 2. szakaszban meghatározott felmondási aktát aláírja.
4. szakasz – Jelen határozattal, hatályon kivül helyeződik a 2011/38-as Kovászna Megye Tanácsának Határozata, amely Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyását taglalta.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság bízzák meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.    
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. Szám: 3893/2011.04. 21 
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyására
 
A 2005/144-es számú Határozattal jóváhagyták Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa közötti együttműködést Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére.
Ezen határozat alapján, az érdekelt felek 2005. november 24-én megkötöttek egy Együttműködési szerződést az Inkubátorház létesítő program keretén belül. Ez az Együttműködési szerződést módosították egy kiegészítő irattal, amelyet a 2006/28-as számú Határozattal hagytak jóvá.
 
Az aláírt Együttműködési szerződés kimondja, hogy a szerződő felek székhelyet biztosítanak az inkubátorháznak. Ezen szerződési feltétel teljesítésére Sepsiszentgyörgy municípium a Sajtó utcában lévő kazánházat a projekt rendelkezésére bocsátotta és anyagi hozzájárulással is segítette az inkubátorház létrehozását és rehabilitációját valamint Kovászna Megye Tanácsa a PNUD-tól kapott anyagi támogatással és a saját költségvetéséből járult hozzá a projekt megvalósításához.
Ugyanakkor a felek hozzájárultak ahhoz, hogy Kovászna Megye Tanácsa ültesse gyakorlatba a programot és képviselje a feleket.
 
Az Együttműködési szerződés kimondja, hogy a szerződés határideje megegyezik az Inkubátorház működési idejével, de nem lehet több mint 5 év.
 
Figyelembe véve, hogy a szerződésben előírt minimális együttműködési határidő a jelen pillanatban le van járva és szem előtt tartva, hogy az az ingatlan, amelyben az Inkubátorház működik Sepsiszentgyörgy municípium tulajdona, javasolom Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek