Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/70 számú HATÁROZAT a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséb

2011/70 számú HATÁROZAT a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséb

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a művelődési programok és tevékenységek, a tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/70 számú HATÁROZAT
a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. április 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a művelődési programok és tevékenységek, a tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből;
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
- a szakbizottságok jelentéseit;
- Kovászna Megye Tanácsa, valamint a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló, 2011. évi 26-os számú határozatot;
- a művelődési tevékenységek és programok Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből biztosított, visszanemtérítendő anyagi támogatását elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról szóló 2011. évi 36-os számú határozatot;
- a visszanemtérítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint az egyházak pályázatait elbíráló és kiválogató bizottság újraszervezésére és működésére vonatkozó 2008. évi 112-es határozatot;
- a művelődési programok és tevékenységek Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből való visszanemtérítendő anyagi támogatását elbíráló bizottság 2011. évi 1-es számú jegyzőkönyvét;
- a visszanemtérítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint az egyházak pályázatait elbíráló és kiválogató bizottság 2011. évi 1-es számú jegyzőkönyvét;
 
valamint:
- a módosított és kiegészített 2006. évi 273-as helyi közpénzügyekről szóló törvény 3. szakasza (2) bekezdését;
- a módosított és kiegészített, a közérdekű tevékenységek számára a közpénzekből adandó visszanemtérítendő pénzügyi támogatások helyzetére vonatkozó 2005. évi 350-es számú törvényt;
- a módosított és kiegészített 2000. évi 69-es számú testnevelési és sporttörvényt;
- az Országos Sportügynökség 2006. évi 130-as számú, módosított Rendeletét;
- a 2002. évi 125-ös számú törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a Romániában elismert vallási felekezetek egyházi intézményei pénzügyi támogatási módozatainak megállapítására vonatkozó 2001. évi 82-es számú kormányrendeletet;
- a Romániában elismert vallási felekezetek egyházi intézményei pénzügyi támogatási módozatainak megállapítására vonatkozó, módosított 2001. évi 82-es számú kormányrendelet alkalmazási módszertanának jóváhagyására vonatkozó 2002. évi 1470-es számú kormányhatározatot;
- a módosított és kiegészített 2001. évi 245-ös számú törvénnyel jóváhagyott, a művelődési programok támogatási rendszerének javítására vonatkozó 1998. évi 51-es számú kormányrendeletet;
- a módosított 2006. évi 350-es számú ifjúsági törvényt;
- a módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (5) bekezdésének b. pontját,
 
a módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f. pontja, valamint a 97. szakasza (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetésében szereplő 700.000 lej elosztását a sport-tevékenységek közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására leadott pályázatokra, az 1-es számú mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetésében szereplő 300.000 lej elosztását az egyházaknak a közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására leadott pályázataira, a 2-es számú mellékletnek megfelelően.
3. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetésében szereplő 200.000 lej elosztását a tudományos-oktatási és szabadidős tevékenységek közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására leadott pályázatokra, a 3-as számú mellékletnek megfelelően.
4. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetésében szereplő 75.000 lej elosztását az ifjúsági programok közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására leadott pályázataira.
5. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetésében szereplő 400.000 lej elosztását a művelődési tevékenységek és programok közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatására leadott pályázatokra, az 5-ös számú mellékletnek megfelelően.
6. szakasz – Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot, valamint az érintett intézményeket/szervezeteket bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 3720/2011.04.18.
 
INDOKLÁS
a művelődési programok és tevékenységek, a tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak anyagi támogatása közpénzekből való visszanemtérítendő finanszírozására, Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből
 
Kovászna Megye Tanácsa valamint a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2011. évi 26-os számú határozat előirányzott: az 1/19-es számú melléklet 67.02.05. fejezete 01. alfejezete értelmében 700.000 lejt sporttevékenységre; az 1/20-as számú melléklet 67.02.50. fejezete 02. alfejezete értelmében 75.000 lejt az ifjúsági tevékenységek támogatására; az 1/23-as számú melléklet 67.02.50. fejezete alapján az egyházak támogatására 300.000 lejt, valamint 600.000 lejt az egyes művelődési, tudományos-oktatási és szabadidős tevékenységek támogatására.
2011 februárjában meghirdettük a pályázati kiírást a megyében működő civil szervezetek, egyházak számára, a 2011.05.01 és 2011.12.20. között zajló művelődési, oktatási-tudományos, sport és szabadidős programokra, az egyházközségek támogatására, az ifjúsági szervezetek programjainak résztámogatására.
A pályázatok kiírásánál és elbírálásánál, a visszanemtérítendő pénzügyi támogatások megítélésénél a 2005. évi 350-es számú, a közérdekű tevékenységek számára a közpénzekből adandó visszanemtérítendő pénzügyi támogatások helyzetére vonatkozó törvény előírásait , valamint a következő törvényes előírásokat vettük figyelembe:
– a civil szervezetek művelődési programjai esetében az utólagosan módosított és kiegészített 2001. évi 245-ös számú törvénnyel jóváhagyott, a művelődési programok támogatási rendszerének javítására vonatkozó 1998. évi 51-es számú kormányrendeletet;
– a sportprogramok és rendezvények esetében az Országos Sportügynökség 2006. évi 130-as számú rendeletét és az utólagosan kiegészítet és módosított 2000. évi 69-es számú törvényt;
– az ifjúsági programoknál a 2006. évi 350-es számú ifjúsági törvényt;
– az egyházak költség-támogatásánál a 2001. évi 82-es számú kormányrendeletet és a 2002. évi 1470-es számú kormányhatározatot.
A leadott pályázatokat a 2008. évi 112-es számú határozattal újraszervezett, a visszanemtérítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint az egyházak pályázatait elbíráló és kiválogató bizottság elemezte és értékelte, megtéve a 2011. évi 1-es számú jegyzőkönyv alapján a következő javaslatát:
– a sportprogramok és rendezvények pénzügyi támogatására, jelen határozat-tervezet szerves részét képező 1-es számú melléklet szerint;
– a Kovászna megyei kis és nehéz helyzetben lévő egyházközségek támogatására a határozat-tervezet szerves részét képező 2-es számú melléklet szerint;
– az egyes tudományos-nevelési és szabadidős tevékenységek pénzügyi támogatására a határozat-tervezet szerves részét képező 3-as számú melléklet szerint, valamint
– az ifjúsági programok támogatására jelen határozat-tervezet szerves részét képező 4-es számú melléklet szerint, figyelembe véve az ifjúsági intézményekkel tartott egyeztető megbeszélést (2011.04.12/3566-os számmal iktatott egyeztetési jegyzőkönyv).
 
A leadott művelődési pályázatokat a 2011. évi 36-os számú határozattal megalakított, a művelődési tevékenységek és programok Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből való visszanemtérítendő anyagi támogatását elbíráló bizottság elemezte és értékelte, megtéve javaslatát a 2011. évi 1-es számú jegyzőkönyv alapján a jelen határozat-tervezet szerves részét képező 5-ös számú mellékletben.
 
A fentieket figyelembe véve javasolom Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből a művelődési programok és tevékenységek, a tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak anyagi támogatása közpénzekből való visszanemtérítendő finanszírozására vonatkozó határozattervezet elemzését és elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek