Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/69 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/69 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/69 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 28-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
- „A vidéki művelődési házak helyreállítását és modernizálását támogató megyei program” jóváhagyásáról szóló 2011/30-as számú Kovászna Megye Tanácsa Határozatát,
- a PHARE program keretében, a Regionális és Turisztikai Minisztérium, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött „Borvizek útja - RO2006/018-147.04.01.01.01.03.12”-es számú szerződést,
- a 2011-2012-es évre jóváhagyott nemzeti egészségügyi programokról szóló 2010/1388-as kormányhatározatot,
- a Pénzügyminisztérium 2003/1661-es bis számú rendeletével jóváhagyott, a közintézmények adományok és támogatások formájában kapott pénzügyi alapjainak bevételezéséről és felhasználásáról szóló módszertani szabályokat;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1D, 1/1a, 1/2c, 1/23b, 1/25a, 1/39 VP2, VP2b, VP3a, VP4a és 21 számú mellékletek szerint.
2. szakasz - Jóváhagyja 226,35 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.3280/2011.04.04
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
A 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény költségvetési jóváhagyással és kiigazítással foglalkozó részében utalás van rá, hogy a pénzügyi év folyamán a fő hitelutalványozó megalapozott javaslata alapján a döntéshozó hatóság jóváhagyhatja a költségvetések kiigazítását.
Ezt a feltételt teljesíti a vidéki kulturális központok korszerűsítésére és rehabilitációjára vonatkozó megyei program finanszírozási javaslata is.
Kovászna Megye Tanácsa 2011. február 24-én jóváhagyott 30-as számú határozatában a megyei hatóságok 200.000 lej pénzügyi hozzájárulást biztosítottak erre a programra. Figyelembe véve az épületek rehabilitációs programjának kezdeti pozitív eredményeit, valamint az önkormányzatok részéről tanúsított egyre növekvő érdeklődést a programban való részvételre, szükségszerű a közhatóságok pénzügyi hozzájárulásának még 200.000 lejjel való kiegészítése.  Ezt a hozzájárulást a megyei tanács tartalékalapjából biztosítják.
A megyei tanács kezdeti költségvetésében a PHARE program keretében zajló RO2006/018-147.04.01.01.01.03.12 „Borvizek útja” elnevezésű infrastrukturális beruházásokra 6.340.000 lej volt befogva, ami egyrészt a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium, a „Központ” Regionális Fejlesztési Ügynökség, másrészt pedig Kovászna Megye Tanácsa és az érintett helyi hatóságok egyesülete között létrejött megállapodás szerinti hozzájárulást jelenti. A tőkekiadásoknál 20.000 lej, az egyéb átutalásoknál 6.320.000 lej szerepel, utóbbi összeget a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumnak utaljuk, mint társfinanszírozás az elszámolható költségekből.
Látván a tevékenységek listáját és a projekt végrehajtására vonatkozó fizetési kötelezettségeket, szükségszerűvé válik a pénzügyi folyamatábra kiegészítése az építkezési felügyelő szolgáltatásainak valamint az építkezési felügyelőséghez befizetendő illetékek fedezésére.
Ezen beruházási költségek értéke 440.000 lej körül van, ami az eredeti összeg átütemezésével fedezhető, így az átutalásoknál 5.880.000 lej maradna.
 
A 2011 és 2012-es évekre vonatkozó nemzeti egészségügyi programok jóváhagyásáról szóló 2010/1388-as számú kormányhatározat biztosítja a daganatos betegségben szenvedő betegek járóbeteg-ellátásához szükséges specifikus gyógyszerek forgalmazását az egészségbiztosítóval kapcsolatban álló egészségügyi egységek keretén belül működő zártkörű gyógyszertárakon keresztül.
Erre a programra a megye 705.008 lejt kap, amire a megyei kórház és az egészségbiztosító pénztár között szerződés is kötetett. Ezért szükséges a részben vagy teljesen saját bevételből finanszírozott közintézmények költségvetésének kiigazítása: vagyis az egészségbiztosítóval kötött szerződésekből befolyt jövedelmek, valamint a gyógyszerekre vonatkozó cikkelynél befogott kiadások, a már említett összeggel való növelése.
Az állami intézmények által adományok és szponzorálások formájában kapott pénzalapok bevételére és felhasználására vonatkozó módszertani szabályzatra vonatkozó 2003/1661 bis számú rendelet értelmében azok, akik adományban vagy/és szponzorálásban részesülnek kötelesek a felettes hitelutalványozótól kérni a bevételi-és kiadási költségvetéseiknek növelését.
Ugyanígy járt el a Háromszék Táncegyüttes a magyarországi Szülőföld Alapítvány által kiírt projektversenyen megnyert nem visszatérítendő 25.090 lejjel, valamint a Székely Nemzeti Múzeum által a Nemzeti Kulturális Alappal szerződött 23.200 lejes összeggel is. A kapott adományok összértékével megnövekedik a saját bevételből és helyi költségvetésből támogatott intézmények költségvetése.
Az eddig felsorolt összegek a működési rész változtatását teszik lehetővé. A következő javaslatok azonban a fejlesztési rész megnövelésének szükségszerűsége mellett szólnak:
 
A mostani, rossz állapotban levő megyehatár-jelzők kicserélésének időszerűsége. Kökös és Ojtoz helységeknél elhelyezendő objektumok gazdasági és műszaki dokumentációjának értelmében a megvalósíthatósági tanulmányra és a műszaki terv elkészítésére 173.400 lejre lenne szükség.
Kovászna megyének a „Környezet” 2007-2013 elnevezésű POS programban való részvételének érdekében, megvalósíthatási tanulmány elkészítése egy olyan projekthez, amelynek keretében, többek között, a hatodi és sepsibükszádi kantonok Natura 2000 elnevezésű látogatási központokká való átalakítására, valamint az esztelneki Veresvíz látogatási központ létrehozására kerülne sor. A beérkezett ajánlatoknak megfelelően szükség lenne 52.950 lejre.
Figyelembe véve, hogy a fent említett összegek beruházási célra szolgálnak, a fejlesztési rész 226.350 lejes pénzügyi fedezete a múlt évi többletrendelkezésre álló számlájáról való átutalással oldódik meg.
 
Ezen megfontolások figyelembe vétele alapján ajánlom a megye saját költségvetésének kiigazítására előkészített határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek