Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/64 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak díjmentesen való átadásáról, a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek

2011/64 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak díjmentesen való átadásáról, a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadásáról a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/64 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadásáról, a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadásáról a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek ,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közös szakjelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 10-es szakaszát
- a 1995/841-es, közintézmények javainak díjmentesen való átadása valamint értékesítéseinek eljárásaira vonatkozó törvényt és ennek utólagos módosításait,
 
a 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 91-es szakasza (1). bekezdése f) betűjének, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. Szakasz – (1) Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadását – a 121-es Megyei Út, Kovászna-Zabola-Imecsfalva-Szentkatolna-Kézdivásárhely, 32+000-49+100 útszakasz rehabilitálása projekt folyamán az útburkolat felszedéséből származó azon kockaköveket, amelyekre a Kovászna Megye Tanácsának nincs szüksége.
2. Szakasz – (1) Az 1-es szakaszban meghatározott javak átadása, a Kovászna megye területi - közigazgatási egységek polgármestereinek kérelmére, átadási jegyzőkönyv alapján történik.
(2) Ezen javak le és felrakása, szállítása, mozgatása és minden szükséges költséget a megrendelő visel.
3. Szakasz – Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét, hogy meghatározza Kovászna Megye Tanácsának szükséges kockakő mennyiséget, valamint a megmaradt mennyiségnek a Kovászna megye területi - közigazgatási egységek felé való elosztást.
4. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsának, a 3-as szakaszban meghatározott kockakő mennyiségből, a Kovászna Megye Tanácsának alárendelt egységeinek díjmentesen átadható, figyelembe véve az 1995/ 841-es Kormány Határozatát, amely a közintézmények javainak díjmentesen való átadását taglalja, az utólagos módosításokkal.
5. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Gazdasági Igazgatóságot és a Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 2011.04.   /      

INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadásáról, a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek
 
A 2007/19-es Határozat értelmében, jóváhagyódott Kovászna Megye Tanácsának részvétele „ a 121-es Megyei Út, Kovászna – Zabola – Imecsfalva – Kézdivásárhely útszakasz 32+000 - 49+100 km közötti rész rehabilitálása” beruházási tervében , amelyet a 2007-2013 –as Hatékony  területi program keretén belül finanszírozott.
A Regionális Fejlesztési és Lakásügyi Minisztériummal kötött 2009.10.08/561 –es Finanszírozási Szerződés értelmében, valamint a Valdek k.f.t. – Valdek k.f.t. Egyesülettel kötött 2011.02.22/64 –es Munkálati Szerződés értelmében, a munkálatok 2011.03.16 –án elkezdődtek.
A Műszaki Tervek szerint, a 43.800 nm útburkolat felszedéséből nagy mennyiségű kockakő származik, amelyeket utólagosan újra lehet használni.
Javasoljuk, hogy az útburkolat felszedésekor maradt kockaköveket a Kovászna Megye Tanácsa és az alárendelt intézmények, valamint a Kovászna megyei területi - közigazgatási egységek, kérelmezés szerint, használják fel.
Figyelembe véve a fent említetteket, javaslom a határozattervezet jóváhagyását.  
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek