Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/63 számú HATÁROZAT egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program ke

2011/63 számú HATÁROZAT egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program ke

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/63 számú HATÁROZAT
egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság szakmai jelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
- a 2011/15-ös Törvénnyel jóváhagyott, az Országos infrastruktúrafejlesztési program módszertani előírásaira vonatkozó 2010/105-ös Sürgősségi kormányrendeletet,
- a 2010/105-ös Sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, az Országos infrastruktúrafejlesztési program módszertani előírásait jóváhagyó 2011/251-es Kormányhatározat 2-es szakasz, (3) bekezdése, 5-ös szakasz, (1), (4) és (5) bekezdését,
 
tekintettel:
- a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 28659/2011.04.07 számú átiratára, amely iktatva 3408/2011.04.08 számmal Kovászna Megye Tanácsánál,
- a Kovászna megye, valamint a benne lévő települések köztulajdonát igazoló, módosított és kiegészített 2002/975-ös Kormányhatározat 1-es mellékletére,
- a módosított és kiegészített 1998/213-as, a köztulajdon és a köztulajdon jogi rendszerét tartalmazó Törvény 12-es szakaszára,
- a módosított és kiegészített, az útak jogi rendszerére vonatkozó, 1997/43-as Kormányrendelet 22-es szakasza, (1) bekezdésére,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91- es szakasz (1) bekezdés c) betűje, (5) bekezdés a) betű 12-es pontja és a 97 –es szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadását, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúra fejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. szakasz – Az 1-es szakasz szerinti útszakaszok adás-vétele az érdekelt felek között megkötött protokollúm szerint történik, a 2011/251-es Kormányhatározattal jóváhagyott módszertani előírások 2-es számú mellékletének megfelelően.
3. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa köteles rendelkezésre bocsátani a munkatelepek berendezéséhez szükséges területeket, a pályázatok megvalósítása idejére.
4. szakasz – A munkálatok befejezése és a beruházások átvétele után, Kovászna Megye Tanácsa biztosítani fogja a beruházások karbantartását.
5. szakasz – (1) Kijelöli Klárik László Attila megyemenedzsert, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát az Országos infrastruktúrafejlesztési programmal való kapcsolatban.
(2) Klárik László Attila úr a 2011/251-es Kormányhatározat mellékletének 5-ös szakasza, (4) és (5) bekezdése szerint fogja teljesíteni feladatait,
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a Területfejlesztési Igazgatóságot és Klárik László Attila urat bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 11.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 3417/2011.04.08
 
INDOKLÁS
egyes, Kovászna megye tulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára
 
A 2010/530-as kormányhatározattal jóváhagyták a „10.000 km megyei és helyi érdekeltségű út rehabilitálása és korszerűsítése” című programot, amelyet 2010-2013 között a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium valósít meg. Ezirányban Kovászna Megye Tanácsa letette a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumba az objektumoknak megfelelő dokumentációkat, melyek közül a műszaki-gazdasági bizottság jóváhagyta a következőket:
  • a DJ 113-as megyei út rehabilitálása és megerősítése a Kézdivásárhely – Torja – Bálványos - Sepsibükszád útvonalon, az 1+000–35+050-es kilométerkövek között,
  • a DJ 112-es megyei út korszerűsítése Brassó megyei határ – Illyefalva – Sepsiszentgyörgy útvonalon a 10+100–20+600-as kilométerkövek között,
  • a DJ 114-megyei út korszerűsítése Lemhény – Szentlélek útvonalon, a 0+000–19+200-as kilométerkövek között,
  • a DJ 122-es megyei út korszerűsítése Mikóújfalu – Barót útvonalon, a 0+000–23+960-as kilométerkövek között,
  • a DJ 103B megyei út korszerűsítése Brassó megyei határ – Dobolló – Bikfalva – Uzon – Kilyén útvonalon, a 17+750–33+150-es kilométerkövek között,
  • a DJ 121F megyei út korszerűsítése Gelence – Szentkatolna – Hatolyka – Márkosfalva – Csernáton (DN 11) útvonalon, a 0+000–22+968-as kilométerkövek között,
  • a DJ 121A megyei út korszerűsítése, DN 12 – Sepsikőröspatak útvonalon, a 42+994–48+000-es kilométerkövek között,
  • a DJ 131-es megyei úton, a 7+366-os kilométerkőnél lévő, Olt feletti nagyajtai híd újjáépítése.
A fenti munkálatokra a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium fogja lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat. Az Országos infrastruktúrafejlesztési program módszertani előírásaira vonatkozó, a 2010/105-ös Sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, 2011/251-es Kormányhatározat 2-es pontja 3-ik bekezdése értelmében: „a megyei és helyi érdekeltségű, az állam, vagy a közigazgatási egységek közvagyonába tartozó utak, a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium által vevődnek át kezelésbe, a pályázatok megvalósítási időszakára, egy, a megyei tanács határozata alapján a településekkel kötött protokollummal”.
 
Tekintettel arra, hogy alá kell íródjon az átadási protokollum Kovászna Megye Tanácsa és a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium között, egyes megyei utaknak a Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, a pályázatok megvalósítási időszakára, elfogadásra javasolom a jelen határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek