Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/62 számú HATÁROZAT egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására

2011/62 számú HATÁROZAT egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/62 számú HATÁROZAT
egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
- a 2006/273-as pénzügyi törvény 44-es szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2008/28-as kormányhatározatot, a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció keret-tartalmának valamint a befektetési célkitűzések és beavatkozási munkálatok költségelőirányzatának kidolgozási szerkezetének és metodológiájának jóváhagyására,
- a 2008/863-as kormányrendeletet, a 2008/28-as Kormányhatározat alkalmazására az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- Kovászna Megye Tanácsa műszaki–gazdasági bizottságának 2011.04.11/11-es számú véleményezését,
 
a 2001/215-ös újraközölt és kiegészített közigazgatási törvény 91-es szakasza (3) bekezdésének f) pontja és a 97-es szakasz (1) bekezdésének értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja az egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóit az 1-13-as, jelen határozat szerves részét képező mellékletek szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusában működő Területfejlesztési Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011 április 11.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 3416 /2011.04.08
 
INDOKLÁS
egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására
 
A 2010/530-as kormányhatározattal jóváhagyták a 10.000 km megyei és helyi érdekeltségű út rehabilitálása és korszerűsítése című programot, melyet 2010-2013 között a Regionális Fejlesztési és Turisztikai minisztérium valósít meg, a következő fő célkitűzéseket követve:
- a fő közlekedési útvonalak, a turisztikai objektumok, az ipari, szociális és kulturális létesítmények megközelíthetőségének fokozása,
- a fő közlekedési útvonalak tehermentesítése,
- az árú és utasszállítási időtartam és a költségek csökkentése.
Ez irányban Kovászna Megye Tanácsa letette a Regionális Fejlesztési és Turisztikai minisztériumban az objektumoknak megfelelő dokumentációkat, melyek közül a Műszaki – Gazdasági Bizottság jóváhagyta a következőket:
  • a DJ 113-as megyei út rehabilitálása és megerősítése a Kézdivásárhely – Torja – Bálványos – Sepsibükszád útvonalon, az 1+000 – 35+050-es kilométerkövek között,
  • a DJ 112-es megyei út korszerűsítése Brassó megyei határ – Illyefalva – Sepsiszentgyörgy útvonalon a 10+100 – 20+600-as kilométerkövek között,
  • a DJ 114-es megyei út korszerűsítése Lemhény – Szentlélek útvonalon, a 0+000 – 19+200-as kilométerkövek között,
  • a DJ 122-es megyei út korszerűsítése Mikóújfalu – Barót útvonalon, a 0+000 – 23+960-as kilométerkövek között,
  • a DJ 103B megyei út korszerűsítése Brassó megyei határ – Dobolló- Bikfalva- Uzon- Kilyén útvonalon, a 17+750 – 33+150-es kilométerkövek között,
  • a DJ 121F megyei út korszerűsítése Gelence – Szentkatolna – Hatolyka – Márkosfalva – Csernáton (DN 11) útvonalon, a 0+000 – 22+968-as kilométerkövek között,
  • a DJ 121A megyei út korszerűsítése, DN 12 – Sepsiköröspatak útvonalon, a 42+994 – 48+000 – es kilométerkövek között.
  • a DJ 131-es megyei úton, a 7+366-os kilométerkőnél lévő, Olt feletti nagyajtai híd újjáépitése.
A kivitelezési szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési folyamat elindításának érdekében javasolom a fent említett modernizálási munkálatok műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek