Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/59 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna me

2011/59 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna me

2011. április 19., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/59 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel,
 
figyelembe véve:
- a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleg szakvéleményét,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- az utólag módosított, kiegészített és újraközölt, 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt,
- A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengely 2010/4-es kiírására vonatkozó kérelmezői útmutatót,
- az AM POS Mediu Igazgatóságának 1. számú Helyesbítését,
 
a 2001/215-ös számú, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) pontja és a 97. szakasz (1) bekezdése értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Elfogadja Kovászna Megye Tanácsának részvételét a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel.
(2) A terv költségvetése 14.365.386 Ron, melből a támogatható összeg 10.833.981,97 Ron.
2. szakasz – Jóváhagyja az (1). Szakaszban elfogadott tervben szereplő 3.531.404,03 Ron nem támogatható összeg kifizetését Kovászna Megye Tanácsa által, melyből 3.180.070,03 Ron az ÁFA-t jelenti.
3. szakasz – Jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Demeter János urat, a Gazdasági Igazgatóságot és a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleget bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
 
2011.03.09/ 1885 SZÁM
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel
 
Kovászna Megye Tanácsa 2006/47-es számú határozatával elfogadott Kovászna Megye Középtávú Fejlesztési Terve – 2006-2013 alapján a megye célkitűzései között szerepel olyan intézmények létrehozása, melyek a turisták bejutását segítsék a védett területekre, a turisták és a lakosság tájékoztatását, oktatását célozzák.
A természetvédelmi megfelelő kezelési tervek megvalósításáról célzatú kiírása szerint természetvédelmi célok megvalósítása érdekében uniós alapokat lehet lehívni.
Kovászna Megye Tanácsa felügyeletébe három Natura 2000 terület tartozik, melyeken meg kell valósítani a látogatási infrastruktúrát.
A ROSPA0082 Bodok-Barót Hegység, a ROSCI0037 Csomád-Bálványos és a ROSCI0111 a Rétyi Nyír célhelyeken a megyei tanácsnak közterületei vannak, míg az Esztelneki Tanács partnerségben területet biztosít a ROSCI0242 Veresvíz tőzegláp célhelyen. Az első két célhelyen vannak a Hatod és Bodok kantonok.
A terv tartalmaz még számos ismertető és tudatosító tevékenységet, a menedzsment tervek megvalósítását vagy frissítését, a Natura 2000 területek megjelölését a terepen, a védett növény és állatvilág kutatását.
A terv költségvetése 14.365.386 Ron, melyből 10.833.981,97 Ron támogatható, 351.334 Ron nem támogatható és 3.180.070,03 Ron az ÁFA, de amely visszaigényelhető.
A megyei Tanács egyes határozataiban kitűzött célok elérése érdekében javasoljuk Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program A természetvédelmi megfelelő kezelési tervek megvalósításáról célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadását, a „Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és nyilvános használata” című tervvel.
 
DEMETER János
alelnök

Hírek