Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/58 számú HATÁROZAT Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Pro

2011/58 számú HATÁROZAT Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Pro

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt keretén belül megvalósítandó beruházások megvalósítására,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/58 számú HATÁROZAT
Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt keretén belül megvalósítandó beruházások megvalósítására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt keretén belül megvalósítandó beruházások megvalósítására,
 
figyelembe véve:
- a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleg szakvéleményét,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- Kovászna Megye Tanácsa 2011.03.17/2179-es számú átiratát,
- Esztelnek község Helyi Tanácsának 2011/15-ös számú Határozatát, melyben a kérelemző Kovászna Megyének ingyenesen átad egy területet kezelés érdekébe,
- az utólag módosított és kiegészített, 1998/213-as Közvagyon törvényét,
- A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengely 2010/4-es kiírására vonatkozó kérelmezői útmutatót,
- az AM POS Mediu Igazgatóságának 1. számú Helyesbítését,
 
a 2001/215-ös számú, újraközölt közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) pontja és a 97. szakasz (1) bekezdése értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Elfogadja jelen határozat szerves részét képező mellékletben megadott azonosítokkal szereplő, Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt beruházásainak megvalósítása idejére.
2. szakasz - (1) Az 1. szakaszban meghatározott terület átadása a felek közötti adás- vételi jegyzőkönyv alapján történik, a jelen határozat érvénybe lépésétől számított 10 napon belül.
(2) A terület átadását illetve átvételét Kovászna Megye Tanácsa Elnökének a Rendelkezése alapján kinevezett bizottság végzi el.
3. szakasz – Jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Demeter János urat és a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleget bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
 
2011.03.09/ 1883 SZÁM
 
INDOKLÁS
Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt keretén belül megvalósítandó beruházások megvalósítására
 
Ahhoz, hogy Kovászna Megye Tanácsa részt vehessen a Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program 4. kiemelt tengelye, természetvédelmi ágazatában egy tervvel a Natura 2000 területek látogatási infrastruktúrájának a megvalósítására, szükséges, hogy azok a területek, melyeken a beruházások történnek, közterületek legyenek.
Kovászna megye nem rendelkezik közterülettel a ROSCI0242 Veresvíz tőzegláp célhelyen, vagy annak közelében. Ennek érdekében igényleve volt egy Esztelnek község közterületét képző földterület fizetség nélküli átadása, és ennek működését a védett terület felügyelője, jelen esetben Kovászna Megye Tanácsa kell biztosítsa.
Ennek értelmében javasolom egy Esztelnek község közterületét képző, Esztelnek Tanácsa kezelésében levő földterület fizetség nélküli átvételének igénylését Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program A természetvédelmi megfelelő kezelési tervek megvalósításáról célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a „Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata” című terv beruházásai megvalósítása érdekébe.
 
DEMETER János
alelnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek