Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/57 számú HATÁROZAT a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingóságok ingyenes átadásának igénylésére Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe

2011/57 számú HATÁROZAT a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingóságok ingyenes átadásának igénylésére Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, Tamás Sándor úrnak indoklását a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingatlanok fizetség nélküli átadására Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/57 számú HATÁROZAT
a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingóságok ingyenes átadásának igénylésére Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, Tamás Sándor úrnak indoklását a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingatlanok fizetség nélküli átadására Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe,
 
figyelembe véve:
- a Természetvédelem, turizmus fejlesztés részleg szakvéleményét,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- az utólag módosított és kiegészített 1999/95-ös sürgősségi kormányrendelet előírásait,
- a Nemzetvédelmi Minisztériumnak a Kovászna Megye Tanácsa iktatójában 2011.03.08/1874-es szám alatt iktatott M393/08.03.2011-es számú átiratát,
- az Igazságügyi Minisztérium 2011/02.01/8449-es számú átiratát,
 
a 2001/215. számú, újraközölt közigazgatási törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) pontja és a 97. szakasza értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Elfogadja jelen határozat szerves részét képező mellékletben azonosított, a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingatlanok fizetség nélküli átadásának és Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe kerülésének igénylése.
2. szakasz – A mellékletbe foglalt javak a Kovászna-Kommandó keskenynyomtávú vasút rehabilitációjához és működésbe helyezéséhez szükségesek.
3. szakasz – Az átvétellel és szállítással kapcsolatos költségeket Kovászna Megye Tanácsa fogja viselni.
4. szakasz – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság eljuttatja a Belügyi és Közigazgatási Minisztériumhoz, az 1. cikkelyben azonosított javakat illető Kormányhatározat-tervezet előterjesztése érdekében.
5. szakasz – Jelen határozat érvénybe lépésekor Kovászna Megye Tanácsa 2010/157-es számú határozata érvényét veszti.
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Természetvédelem, turizmusfejlesztés részleget valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
2011.03.21/ 2288 szám
 
INDOKLÁS
a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingóságok ingyenes átadásának igénylésére Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsának 2010/157-es számú határozata jóváhagyta a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igénylése és Kovászna megye közvagyonába kerülése, azaz egy mozdonyból és négy vagonból álló „vonat” és 60m hosszú keskeny sínpár.
A fent említett határozat alapján kormányhatározat-tervezet volt kezdeményezve. Ezt elemezve, az Igazságügyi Minisztérium a 2011/02.01/8449-es számú átiratában, egy új határozat elfogadását igényelte, melyben alapján az ingóságok a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásából átkerülnének Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, viszont az állam tulajdonában maradnának. Valamint, hogy legyen megadva a felhasználási rendeltetésük is.
Ennek értelmében javasoljuk a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingóságok fizetség nélküli átadásának és Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe kerülésének igénylése jóváhagyására előkészített határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek