Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/56 számú HATÁROZAT a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületben való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9

2011/56 számú HATÁROZAT a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületben való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2010/186-os számú,  Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonásáról szóló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/56 számú HATÁROZAT
a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületben való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonásáról szóló indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését valamint a szakbizottságok jelentéseit;
- a 2000/26-os számú, az egyesületekről és alapítványokról szóló kormányrendeletet,
- a Kovászna megyei Kormányhivatal 18520/2011. február 18-i átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójába 2011. február 27-én 606-os számmal iktattak,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdésének f) betűje valamint a 97-es szakasz alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen szakasz – Visszavonja a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Turisztikai Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseit.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.    
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 2289/ 2011.03.21
 
INDOKLÁS
a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonásáról
 
A 2010/186-os számú határozattal Kovászna Megye Tanácsa jóváhagyta Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételét.
Az egyesület jogi személy közhasznú státussal, amelyet azért alakítottak, hogy regionális fejlesztési terveket valósítson meg Kovászna és Hargita megyékben a megyei fejlesztési stratégiák alapján.
A törvényesség ellenőrzése során Kovászna megye Kormányhivatala a 1520/2011. február 18-án keltezett átiratával kérte a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonását, mivel a 2001/215-ös számú törvény előírásait sérti, mivel olyan attribuciói is vannak, amelyek a megyei tanács hatáskörébe tartoznak.
Figyelembe véve a fentieket, elfogadásra javasolom a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek