Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/53 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa 53/2010-es Határozata 3-ik cikkelyének módosításáról Kovászna Megye Tanácsa részvételének a jóváhagyásáról, Hargita Megye Tanácsával partnerségben, Az ásványvizek népszerűsítése című projektben

2011/53 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa 53/2010-es Határozata 3-ik cikkelyének módosításáról Kovászna Megye Tanácsa részvételének a jóváhagyásáról, Hargita Megye Tanácsával partnerségben, Az ásványvizek népszerűsítése című projektben

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely az 53/2010-es Határozat 3-ik cikkelyének módosításáról szól, mely révén Kovászna Megye Tanácsa, partnerségben Hargita Megye Tanácsával, részt vesz Az ásványvizek népszerűsítése című projektben, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5-s prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3 –s kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén elnevezésű tevékenység keretén belül történik,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/53 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsa 53/2010-es Határozata 3-ik cikkelyének módosításáról Kovászna Megye Tanácsa részvételének a jóváhagyásáról, Hargita Megye Tanácsával partnerségben, Az ásványvizek népszerűsítése című projektben, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5-s prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3 –s kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén elnevezésű tevékenység keretén belül történik.
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely az 53/2010-es Határozat 3-ik cikkelyének módosításáról szól, mely révén Kovászna Megye Tanácsa, partnerségben Hargita Megye Tanácsával, részt vesz Az ásványvizek népszerűsítése című projektben, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5-s prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3 –s kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén elnevezésű tevékenység keretén belül történik.
 
látva a Területrendezési Igazgatóság szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
 
figyelembe véve:
Hargita Megye Tanácsának 53/2011-es Határozatát, mely Hargita Megye Tanácsának 20/2010-es Határozatát módosítja, mely azon tevékenységeket engedélyezi, melyek révén Hargita Megye Tanácsa részt vesz Az ásványvizek népszerűsítése című projekt menedzsmentjének megvalósításában, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5-s prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3 –s kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén, valamint leszögezi Hargita Megye kötelezettség-vállalását, hogy biztosítja az anyagi forrásokat ehhez a projekthez és amit a Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.03.24/2968 as szám alatt iktattak
 
figyelembe véve:
- a 2006/273-as számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag kiegészített és módosított törvényt
- a 2004/315-ös, Románia regionális fejlődésére vonatkozó, utólag kiegészített és módosított törvényt
- a 2007/759-es, az operatív programokon belül finanszírozott, a költségek elszámolhatóságát szabályozó, utólag kiegészített és módosított kormányhatározatot
- a Fejlesztési Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium 2008/665-ös, a Gazdasági és Pénzügyminisztérium 2008/2604-es, az 5.3-as kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, 5-ös prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése 2007-2013-as Regionális Operatív Program keretén belül finanszírozott, elszámolható költségkategóriákat megállapító, közös rendeletét, az utólagos módosításokkal,
 
a 2001/215-ös módosított és újraközölt közigazgatási törvény 91-es szakasz, 1-s bekezdés „f ” betűje és a 97-es szakasz 1 - s bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen szakasz: Kovászna Megye Tanácsa 53/2010-es Határozata 3-ik cikkelye, mely jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa részvételét, Hargita Megye Tanácsával partnerségben, Az ásványvizek népszerűsítése című projektben, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5- ös prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3-as kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén elnevezésű tevékenység keretén belül történik, a következőképpen módosul:
„3. cikkely: Az 1. szakaszban említett pályázat teljes értéke 1.037.635,26  lej, és a Kovászna Megye Tanácsára eső teljes részt a másik partner finanszírozza.”
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Sz. 2996/.2011.03.24.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa 2010/53-as számú, a Kovászna Megye Tanácsa és Hargita Megye Tanácsa partnerségben való résztvétele „Az ásványvizek népszerűsítése” című projektben, határozatának módosítására
 
Tekintettel arra, hogy Hargita Megye Tanácsa, projektvezetői minőségében az 53/2011-es számú határozatában megváltoztatta a pályázat összértékét  998.377,79 lejről 1.037.635,26 lejre, szükségessé válik Kovászna Megye Tanácsa 53/2010-es számú határozata 3-ik szakaszának módosítása.
A határozat többi szakasza változatlan marad, továbbra is minden költséget  Hargita Megye Tanácsa biztosít, partneri minőségében.
Figyelembe véve a fentieket, elfogadásra javasolom Kovászna Megye Tanácsa 2010/53-as számú, a Kovászna Megye Tanácsa és Hargita Megye Tanácsa partnerségben való résztvétele „Az ásványvizek népszerűsítése” című projektben, határozatának módosítását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek