Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/45 számú Határozat együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel

2011/45 számú Határozat együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel

2011. április 13., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/45 számú HATÁROZAT
együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. február 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel,
 
figyelembe véve:
– a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését,
– a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó 2004/272-es számú törvényt,
– az idős személyek szociális gondozását szabályozó 2000/17-es számú törvényt,
– a módosított 2006/448-as számú törvényt, amely a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére vonatkozik,
– a 2006/47-es számú, a nemzeti szociális gondozási rendszerre vonatkozóan törvényt,
– a módosított és kiegészített 2003/515-ös számú tőrvénnyel jóváhagyott 2003/68-as számú szociális szolgáltatásokra vonatkozó kormányrendeletet, 
– a 2005/1826-os számú, amely a szociális szolgáltatások kiterjesztésére vonatkozó nemzeti stratégiát jóváhagyó kormányhatározatot,
– a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére, szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó, módosított és kiegészített 2004/1434-es számú kormányhatározatot,
– a 2005/350-es számú törvényt, mely a közérdekű non-profit tevékenységek közalapból történő vissza nem térítendő finanszírozási rendszerére vonatkozik,
– a helyi pénzügyi intézményekre vonatkozó módosított és kiegészített 2006/273-as törvényt,
– Kovászna Megye Tanácsának 2011/26-os sz. határozatát, Kovászna megye saját költségvetésének és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiegészítésére vonatkozóan, a 2011-es évre,
 
az újra kiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasza (5) bekezdés a) betűjének 2. pontja, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja az együttműködési programot a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel.
2. szakasz – Jóváhagyja az 1-es szakaszban előírt programra vonatkozóan a projektek kidolgozására és bemutatására vonatkozó Dokumentációs Modellt, a jelen határozat szerves részét képező 1, 2, 3 és 4-es mellékletnek megfelelően.
3. szakasz – Jóváhagyja 200 000 lej értékben a program költségvetését, mely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2011-es évi költségvetéséből lesz biztosítva.
4. szakasz – Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a pályázatokat értékelő bizottság kinevezésére. A bizottság 3 tagból áll, melyből: kettőt a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és egy tagot Kovászna Megye Tanácsa javasol.
5. szakasz – Felhatalmazza Vass Máriát, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezérigazgatóját a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések aláírására, a törvény értelmében.
6. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Vass Mária vezérigazgatót és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 1155/ 2011.02.14
 
INDOKLÁS
együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel
 
Figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsának a 2011/26-os sz. határozatát, Kovászna megye saját költségvetésének és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének jóváhagyására vonatkozóan, a 2011-es évre, Kovászna megyében, a szociális védelemmel foglalkozó civil szervezeteknek, Kovászna Megye Tanácsa, 200.000 lej értékben, nem visszatérítendő finanszírozást ad.
Ennek értelmében, elindul “Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködési program”. A finanszírozás, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül történik, a kérelmezők – alapítványok, egyesületek, melyek teljesítik a részvételi követelményeket –, által letett pályázatok kiválasztása után.
Azon szervezetek lesznek támogatva, melyek a statumukban előírt tevékenységek által, a szociális szolgáltatások terén gyakorolják tevékenységüket, éspedig:
- a nappali szolgáltatások működésének biztosítása: nappali központok gyermekeknek,
- a nappali szolgáltatások működésének biztosítása: nappali központok fogyatékos személyeknek,
- az otthoni szociális – orvosi gondozási szolgáltatások működésének biztosítása, Kovászna megye egyes helységeiben,
- az önkéntes tevékenységek támogatása.
A támogatható költségek: személyzeti költségek, a javakra és szolgáltatásokra fordítható költségek.
A program elindítására össze volt állítva a szükséges dokumentáció:
- Felhívási hirdetés
- Finanszírozási kérés
- A kérelmező útmutatója
- Finanszírozási keret – szerződés.
A dokumentációnak megfelelően, azok a non – profit egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek, melyek azon tevékenységre, melyre finanszírozást kérnek, a Szociális Szolgáltatásokat nyújtó Szolgáltatók Akkreditációs Bizottsága által akkreditálva vannak.
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor,
elnök
 
A mellékletek román nyelven megtekinthetők itt.

Hírek