Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/42 számú HATÁROZAT a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú, Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről

2011/42 számú HATÁROZAT a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú, Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről szóló indoklását,

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/42 számú HATÁROZAT
a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú, Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 február 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről szóló indoklását,
 
figyelembe véve:
- a megye közvagyonát meghatározó speciális bizottság szakjelentését,
- a szakbizottságok jelentéseit,
- az utólag módosított és kibővített 1998/213-as számú, a közvagyonról és annak szabályozásáról szóló törvényt,
- az 1999/548-as számú, a községek, városok, municípiumok és megyék közvagyonleltárát szabályozó kormányhatározatot,
- a 2007-2013 Környezetvédelmi Operatív Szektoriális Program, 4 Fő tengely, „A természetvédelmi menedzsment gyakorlatba ültetése” című projekt útmutatóját,
- a 2009/39-es számú határozatot Kovászna Megye Tanácsa részvételének jóváhagyásáról a 2007-2013 Környezetvédelmi Operatív Szektoriális Program, 4 Fő tengely, „A természetvédelmi menedzsment gyakorlatba ültetése” című programba való részvételében egy látogatási központ létrehozására a Rétyi Nyír és az Uzon- Szentivánlaborfalvi Holtágaknál,  
- 2010. szeptember 1-én Savu Alin Gabriel közjegyző előtt megkötött adás-vevési szerződést,
- a 2010/56-os számú határozatot egyes ingatlanok átadásáról Kovászna megye magánvagyonából és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdés f) betűje és a 97-es szakasz 1-es bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – A 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat melléklete kibővül a 121-123 pozíciókkal a melléklet szerint, amely a jelen határozat szerves része.
2. szakasz – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság terjeszti elő a Közigazgatási - és Belügyminisztériumhoz a 2002/975-ös számú kormányhatározat 1. mellékletének módosítása érdekében.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 1309/ 2011.02.18

INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa 2009/24-es számú határozatát módosító, a Kovászna megye közvagyona jegyzékének elfogadásáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2001/38-as számú Határozatának a kiegészítésére
 
Az összesen 2.020 hektár területű Rétyi Nyír és az Uzon­–Szentivánlaborfalvi tavak, a 2004. évi 2151-es kormányhatározattal természetvédelmi területté volt nyilvánítva.
A 2.112,6 hektáros Rétyi Nyír (ROSCI0111 kódszám) a 2007. december 13-i 1.964-es számú Környezetvédelmi Miniszter Rendelete alapján közösségi jelentőségű területté volt nyilvánítva, mint a Natura 2000 Romániában európai ökológiai hálózat szerves része.
A 2007-2013 „Környezetvédelem” Ágazati Operatív Program 4-es Tengelyének „A Természetvédelem Megfelelő Irányítási Rendszerének a Megvalósítása” 2008.11.28/2-es számú terv-igénylése alapján pénzalapokat lehet lehívni a természet védelmére.
A Kovászna Megye Tanácsa 2006/4-sz számú Határozatával jóváhagyott Kovászna Megye 2006-2013-ra szóló Középtávú Fejlesztési Programja alapján, a megye stratégiájában olyan intézmények megvalósítása szerepel, melyek megkönnyítik a turisták, valamint a lakósság nevelését, tájékoztatását és az ezekre a védett területekre való bejutását.
Ebben az értelemben, a Kovászna Megye Tanácsa 2009/39-sz számú Határozatával jóváhagyta Kovászna Megye Tanácsa részvételét a 2007-2013 „Környezetvédelem” Ágazati Operatív Program 4-es Tengelye „A Természetvédelem Megfelelő Irányítási Rendszerének a Megvalósítása” keretén belül a „Egy látogatási központ megvalósítási a „Rétyi-Nyír és az Uzon-Szentivánlaborfalvi tavak” természetvédelmi területen” tervével.
Ebben a programban való részvételével, Kovászna Megye Tanácsa a Rétyi Nyírt meglátogató turisták tájékoztatatását, valamint még több turista vonzását elősegítő látogatási központ létrehozását célozta meg.
A cél elérése érdekében, Kovászna Megye Tanácsa adás-vételi szerződésekkel 2,32 hektár területet vásárolt fizikai személyektől. A vásárlások után ezek a területek a megye közvagyonába és így a Kovászna Megye Tanácsa hatásköre alá kerültek és betelekkönyveztettek.
Az igénylő útmutatója előírja, hogy annak a területnek a tulajdonjogát melyre a látogatási központ épül, nemcsak telekkönyvi kivonatokkal, hanem olyan jogi iratokkal is kell bizonyítani, melyek igazolják vagy megállapítják az adott területnek a megye közterületeként való szereplését és ugyanakkor szerepelni kell a megye közvagyonát képző javak leltározási listájában is.
Ahhoz, hogy a megye részt vegyen a 2007-2013 „Környezetvédelem” Ágazati Operatív Program 4-es Tengelye „A Természetvédelem Megfelelő Irányítási Rendszerének a Megvalósítása” keretén belül egy olyan tervvel, mely a Natura 2000 területek látogatásához szükséges infrastruktúra megvalósítását célozza, szükséges, hogy a területek, amelyeken a beruházások történnek, a közvagyon tárgyát képezzék.
Ezek az érintett területek a Rétyi Nyír, a Hatod és Sepsibükszád Kantonok, melyek ugyan közterületek, de nincsenek a leltárlistákba foglalva.
Ebben az értelemben javasoljuk a Kovászna Megye Tanácsa 2009/24-es  számú Határozatának a kiegészítését, ezeknek a területeknek a közvagyonba vétele által. A határozat elfogadása után a Közigazgatási Minisztérium Jogi Igazgatósága által egy kormányhatározat-tervezet lesz indítványozva, a megye közterületeit igazoló 2002/975-ös Kormányhatározat 1-es számú mellékletének a módosítására.
A fentieket figyelembe véve javasolom a Kovászna Megye Tanácsa 2009/24-es számú Határozatával módosított, a Kovászna megye közvagyona jegyzékének az elsajátításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2001/38-as számú Határozatának a kiegészítését.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek