Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/4 számú HATÁROZAT a bentlakásos védelmi szolgáltatásokban részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre

2011/4 számú HATÁROZAT a bentlakásos védelmi szolgáltatásokban részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre

2011. március 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. január 12-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a rezidenciális központokban védelemben részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,

 ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/4 számú HATÁROZAT
a bentlakásos védelmi szolgáltatásokban részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. január 12-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a rezidenciális központokban védelemben részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,
 
látva:
- a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését,
- a 2009/467-es számú rendeletet, a rezidenciális központban lévő fogyatékos személyek átlag havi eltartási költségeinek jóváhagyására, valamint a központokban ellátott felnőtt fogyatékosok és ezek hozzátartozóinak a hozzájárulását,
- a fogyatékos személyek jogainak védelmét és promoválását szabályozó 2006/448-as törvény 94 szakaszát,
- a 2007/268-as kormányhatározat mellékletének 53. szakaszát, a fogyatékos személyek védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as sz. törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani normák jóváhagyására vonatkozóan,
- a 2010/23-as számú kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
- Kovászna Megye Tanácsának 2010/173-as számú határozatát, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan,
 
az újrakiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasza 5 bekezdése „a” betűjének 2 paragrafusa, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz: A 2011-es évre megállapítja a rezidenciális központokban védelemben részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlag költségeit, a következőképpen:
- a Kézdivásárhelyi gondozási és ellátási központban gondozott felnőtt fogyatékos személyek esetében 23.164 lej/személy/év;
- A Kézdivásárhelyi foglalkoztatási terápiás, integrációs központ esetében 18.692 lej/személy/év.
2. szakasz: (1) Minden helyi közigazgatási hatóság, ahonnan az intézményesített fogyatékos felnőtt személyek területileg származnak, Kovászna Megye Tanácsának átutalja, a törvény átlal előírt szabályok és határidők betartásával, minden intézményesített személy részére, az előző hónapra, a javakra és szolgáltatásokra fordított költségeknek a 25%-át, a következőképpen:
- 312 lej/személy/hónap a Kézdivásárhelyi gondozási és ellátási központban lévő személyeknek,
- 214 lejt/személy/hónap a Kézdivásárhelyi foglalkoztatási terápiában résztvevő integrációs központban lévő személyeknek.
(2) A helyi hatóságok kötelesek a saját költségvetéseikben előírni azokat a pénzösszegeket, melyek a felnőtt fogyatékos személyek védelmét szolgáló tevékenységek finanszírozására szükségesek.
3. szakasz: A határozat kiközlését, azon helyi tanácsok felé, ahonnan a felnőtt fogyatékos személyek területileg származnak, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságra bízzuk.
4. szakasz: A jelen határozat végrehajtásával a Kézdivásárhelyi gondozási és ellátási központot, a Kézdivásárhelyi foglalkoztatási terápiás integrációs központot, azon Helyi tanácsokat, ahonnan a felnőtt fogyatékos személyek területileg származnak, valamint a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 12.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 148/2011.01.10
 
INDOKLÁS
a bentlakásos védelemi szolgáltatásokban részesülő felnőtt fogyatékos személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre
 
Figyelembe véve:
- az újraközölt, a 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- az újraközölt, a fogytékos személyek jogainak védelmét és promoválását szabályozó 2006/448-as törvényt,
- a 2007/268-as kormányhatározatot, a fogyatékos személyek védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as sz. törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani normák jóváhagyására,
- a 2009/467-es számú rendeletet, a rezidenciális központban lévő fogyatékos személyek átlag havi eltartási költségeinek jóváhagyására, valamint a központokban ellátott felnőtt fogyatékosok és ezek hozzátartozóinak a hozzájárulását,
- a szociális szolgáltatásokat szabályozó 2003/68-as kormányrendeletet, az utólagos módosításokkal,
- a 2010/23-as számú kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
 
Minden megye tanácshatározattal megszabja a rezidenciális központokban lévő fogyatékos személyek saját havi eltartási átlagköltségeit. Ezeknek a költségeknek a meghatározásánál figyelembe veszik azt az értéket, melyet a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának elnöke rendelet által határozott meg, és mely a 2009-es évben (Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának elnöke 2009/467-es rendeletének megfelelően), 2059 lej volt, mint  hivatkozási érték. A havi átlagköltség megállapításában, a folyó évben, figyelembe kell venni az előző évben előrelátott személyzeti költségeket, valamint a javakra és szolgáltatásokra vonatkozó költségeket.
A szociális szolgáltatások költségszabványait jóváhagyó 2010/23-as számú kormányhatározat értelmében, az éves költségszabvány/haszonélvező:
- 23.164 lej/év, a gondozási és ellátási központokban lévő fogyatékos személyek esetében,
- 18.692 lej/év, a foglalkoztatási terápiávaban résztvevő, integrációs központokban lévő fogyatékos személyek esetében.  
A helyi hatóságok kötelesek a saját költségvetéseikben előírni azokat a pénzösszegeket, melyek a speciális szolgáltatások, valamint az elsődleges szociális szolgáltatások finanszírozására szükségesek.
Minden egyes helyi közösség, saját hozzájárulással, részt kell vegyen a szükséghelyzetben lévő gyermek, a fogyatékos gyermek és a védelemben részesülő felnőtt érdekében kifejtett védelmi tevékenységek finanszírozásában. Ennek kivitelezését minden helyi tanács határozattal állapítja meg, éspedig azok a helyi tanácsok, ahová a gyermekek/fiatalok területileg tartoznak, és amely nem lehet kevesebb mint az évi költségek 25%-a.
Ezen feltételeket figyelembe véve, a helyi közösségek hozzájárulása legkevesebb:
- 312 lej/hónap/személy, a gondozási és ellátási központokban lévő fogyatékos személyek esetében, amely a javak és szolgáltatások összköltségének a 25%-át teszi ki, és amelyet 1.249 lej/személy/hónap összegre határoztak meg.
 - 214 lej/hónap/személy, a foglalkoztatási terápiában résztvevő integrációs központokban lévő személyek esetében, amely a javak és szolgáltatások összköltségének a 25%-át teszi ki, és amelyet 856 lej/személy/hónap összegre határoztak meg.
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek