Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/36 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról

2011/36 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/36 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa, 
a 2011. február 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról;
 
figyelembe véve:
– a Gazdasági Igazgatóság és a szakbizottságok jelentését;
– a 2001. évi 245-ös számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített, a művelődési programok támogatási rendszerének javítására vonatkozó 1998. évi 51-es számú kormányrendeletet;
 
a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított, kiegészített és újraközölt Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése f. pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Megalakul a Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, a továbbiakban Bírálóbizottság, a következő összetételben:
1.  Kovászna Megye Tanácsa művelődési kérdésekért felelős (1.) alelnöke,  
2.  két köztisztviselő Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusából,
3.  a Székely Nemzeti Múzeum egy képviselője,
4.  a Bod Péter Megyei Könyvtár egy képviselője,
5.  a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi kirendeltségének egy képviselője,
6.  a Kelet-Kárpátok Múzeum egy képviselője,
7.  a Kovászna Megyei Művelődési Központ egy képviselője,
8.  Kovászna Megye Tanácsát alkotó három politikai frakció (RMDSZ, MPP, AR) által jelölt egy-egy szakember.
(2) Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa képviselőinek, valamint a többi képviselő kinevezéséről Kovászna Megye Tanácsa elnöke rendelkezik, valamint az (1) bekezdésben szereplő intézmények/szövetségek/politikai frakciók vezetői.
2. szakasz – (1) Megalakul a fellebbezéseket elbíráló bizottság, a továbbiakban Fellebbezési bizottság, a következő összetételben:
1.  Kovászna Megye Tanácsa (2.) alelnöke, 
2.  két köztisztviselő Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusából,
3.  a Székely Nemzeti Múzeum egy képviselője,
4.  a Bod Péter Megyei Könyvtár egy képviselője,
5.  a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi kirendeltségének egy képviselője,
6.  Kovászna Megye Tanácsát alkotó három politikai frakció (RMDSZ, MPP, AR) által jelölt egy-egy szakember.
 (2) Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa képviselőinek, valamint a többi képviselő kinevezéséről Kovászna Megye Tanácsának elnöke rendelkezik, valamint az (1) bekezdésben szereplő intézmények/szövetségek/politikai frakciók vezetői.
3. szakasz – Az 1. és 2. szakasz értelmében megalakult bizottságok névleges összetétele csak a pályázatok elbírálása után kerül közlésre.
4. szakasz – (1) Az 1. és 2. szakasz értelmében megalakult bizottságok első ülésükön egy elnököt választanak nyílt szavazással a tagok köréből.
(2) A Bírálóbizottság, valamint a Fellebbezési bizottság üléseit az elnök vezeti.
(3) A bizottsági tagok közül, előzetes egyeztetés alapján, az elnök kinevezi a bizottságok titkárát.
(4) A bizottságok minden tagja egy pártatlansági nyilatkozatot ír alá.
(5) A bizottságok többségi szavazat alapján döntenek.
(6) A bizottsági vitákról és a szavazatokról jegyzőkönyv készül, melyet az elnök és a titkár ír alá.
(7) A jegyzőkönyvek és az ülések anyagai külön irattartóba lesznek letéve.
5. szakaszA bizottságok a 2001. évi 245-ös számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített, a művelődési programok támogatási rendszerének javítására vonatkozó 1998. évi 51-es számú kormányrendelet alapján működnek.
6. szakasz – A Bírálóbizottság javaslatainak jegyzékét 30 napon belülbeterjeszti Kovászna Megye Tanácsához.
7. szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a fent említett intézmények/szövetségek/politikai frakciók vezetőit, az 1. és 2. szakasz alapján megalakult bizottságok tagjait és Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Művelődési, oktatási, egészségügyi, civil szervezeti irodája révén a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 1173/2011.02.15.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról
 
Figyelembe véve a 2001/245-ös törvénnyel jóváhagyott és a 2008/199-es törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 2008/2-es kormányrendelettel módosított és kiegészített, a művelődési programok támogatási rendszerének javítására vonatkozó 1998/51-es kormányrendelet 12. szakaszának (5) bekezdését, javasoljuk:
Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság megalakítását a következő összetételben:
1.  Kovászna Megye Tanácsa művelődési kérdésekért felelős (1.) alelnöke 
2.  két köztisztviselő Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusából
3.  a Székely Nemzeti Múzeum egy képviselője
4.  a Bod Péter Megyei Könyvtár egy képviselője
5.  a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi kirendeltségének egy képviselője
6.  a megyei tanácsot alkotó három politikai frakció (RMDSZ, MPP, AR) által jelölt egy-egy szakember
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa képviselőinek, valamint a többi képviselő kinevezéséről Kovászna Megye Tanácsa elnöke rendelkezik, valamint a fent megnevezett intézmények/szövetségek/politikai frakciók vezetői.
A fellebbezéseket elbíráló bizottság megalakítását, a következő összetételben:
1.  Kovászna Megye Tanácsa (2.) alelnöke 
2.  két köztisztviselő Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusából
3.  a Székely Nemzeti Múzeum egy képviselője
4.  a Bod Péter Megyei Könyvtár egy képviselője
5.  a Romániai Képzőművészek Szövetsége sepsiszentgyörgyi kirendeltségének egy képviselője
6.  a megyei Tanácsot alkotó három politikai frakció (RMDSZ, MPP, AR) által jelölt egy-egy szakember
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa képviselőinek, valamint a többi képviselő kinevezéséről Kovászna Megye Tanácsának elnöke rendelkezik, valamint a fent megnevezett intézmények/szövetségek/politikai frakciók vezetői.
A fent bemutatottak alapján javasolom Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozására vonatkozó határozattervezet elemzését és jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek