Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/33 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2011/33 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/33 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. február 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1999/188-as számú újraközölt törvényt,
- az utólag módosított és kiegészített 2003/53-as számú munkatörvénykönyvet,
- a közalapból fizetett személyek egységes javadalmazására vonatkozó 2010/284-es számú törvényt,
- a közalapból fizetett személyek 2011-es évi javadalmazására vonatkozó 2010/285-ös számú törvényt,
- a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes pénzügyi intézkedésekről szóló 2010/63-as számú sürgősségi kormányrendeletet,
- Klárik László úrnak, Kovászna megye menedzserének 2011.02.10./149-es számú átiratát,
 
a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (2) bekezdésének „c” pontja, valamint a 97-es szakasza alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – 2011. március 1-jétől kezdődően jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának szervezeti felépítését az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Ugyanazon időponttól jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának tisztségjegyzékét a 2 és 2a számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1, 2 és 2a számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
4. szakasz – Jelen határozat érvénybe lépésével hatályát veszíti:
– Kovászna Megye Tanácsának a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2010/180-as számú határozata,
– Kovászna Megye Tanácsának a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2011/15-ös számú határozata, valamint bármely ellentétes értelmű rendelkezés.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
Varga Zoltán,
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 1241/2011.02.17.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozóan
 
Jelenleg Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusa Kovászna Megye Tanácsa 2010/180-as, illetve a 2011/15-ös számú határozatával jóváhagyott szervezeti felépítés és tisztségjegyzék szerint működik 119 állással, melyből 3 közméltóság, 71 köztisztség és 45 szerződéses állás.
Kovászna Megye Tanácsa elnökének alárendeltségében működik a 4 tanácsosi állást magába foglaló Elnöki kabinet, amely összetett és változatos tevékenységet folytat, együttműködve a megyei tanács szakapparátusának összes részlegével.
Ezen tevékenység napi összehangolást és tervszerű megszervezést igényel, melynek érdekében javaslom a 4 sajátos végrehajtó tanácsosi szaktisztség közül egynek az átalakítását az Elnöki kabinet személyzetének munkáját koordináló feladatkörrel felruházott kabinetigazgatói végrehajtó szaktisztséggé.
A 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes pénzügyi intézkedésekről szóló 2010/63-as számú sürgősségi kormányrendelet melléklete 4-es pontja szerint a 10.000.000 € érték fölötti vissza nem térítendő külföldi alapból finanszírozott pályázatok megvalósítása esetén, az ugyanezen melléklet 1-es, 2-es és 3-as pontja alapján megállapított maximális állásszám növelhető, a pályázatok megvalósításának idejére, 10 állással.
Ezen előírás értelmében javaslom, a 10.000.000 € érték fölötti vissza nem térítendő külföldi alapból finanszírozott pályázatok megvalósítása céljából és csak a pályázatok megvalósítási idejére, a jóváhagyott 119 maximális álláskeret növelését 10 szerződéses állással.
A 2011.02.10/149-es számú átiratában a megyemenedzser kérvényezi a Pályázat-menedzsment osztályon belül működő, a Kovászna megyei integrált hulladékgazdálkodási pályázatot megvalósító csoport álláskeretének 3-ról 6-ra történő növelését, melyből 4 köztisztség és kettő a pályázat megvalósításának idejére létrehozott szerződéses állás. A fentebb javasolt 10 szerződéses állás közül a többi 8 állást a Pályázat-menedzsment osztály keretében hozzák létre és meghatározott időre szóló egyéni munkaszerződéssel alkalmazott szakemberek tölthetik be.
A fentiek alapján, valamint a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvény 104-es szakasza (2)-es bekezdésének a) betűjét figyelembe véve, javaslom Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyását, 2011. március 1-el kezdődően, a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek