Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/3 számú határozat a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/nagykorú éves eltartási költségének meghatározására, a 2011-es évre

2011/3 számú határozat a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/nagykorú éves eltartási költségének meghatározására, a 2011-es évre

2011. március 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. január 12-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/fiatal éves eltartási költségének meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/3 számú HATÁROZAT
a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/nagykorú éves eltartási költségének meghatározására, a 2011-es évre
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. január 12-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/fiatal éves eltartási költségének meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,
látva:
- a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését,
 
figyelembe véve:
- a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú törvényt,
- a 2007/1128-as számú kormányhatározatot, azon költségek minimális szintjének mutatóira vonatkozóan, melyhez a gyermekvédelem területén lévő szakosított közszolgáltatásban védett gyermekek és fiatalok, az anyásközpontokban védett anyák, valamint a hivatásos nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekek, mint haszonélvezők joguk van, és a 2003/326-os törvény által előírt, saját szükségletre fordított pénzösszegekre vonatkozik,
- a 2010/23-as számú kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
- a szociális gondozási és gyermekvédelmi vezérigzagatóságok feladatkörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot, 
 
az újrakiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasza 5 bekezdése „a” betűjének 2 paragrafusa, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz: A 2011-es évre, 7.789 lej/év/gyermek/nagykorú értékben meghatározza a törvény értelmében védelem alatt lévő egy gyermek és egy nagykorú éves eltartási költségét..
2. szakasz: Kovászna Megye Tanácsa költségvetésének kiegészítése esetén, az 1-es szakaszban jóváhagyott évi költség megváltoztatható, az Országos Statisztikai Hivatal által közölt inflációs mutató függvényében.
3. szakasz: Minden egyes helyi közösség, saját hozzájárulással, részt kell vegyen a szükséghelyzetben lévő gyermek, a fogyatékos gyermek és a védelemben részesülő felnőtt érdekében kifejtett védelmi aktivitások finanszírozásában. Ennek kivitelezését minden helyi tanács - ahonnan a gyermekek/fiatalok területileg származnak - maga állapítja meg, és az összeg nem lehet kevesebb, mint az évi költségek 25%-a.
4. szakasz: (1) Az összes helyi közigazgatási hatóság minden hónap 10-ig, Kovászna Megye Tanácsának, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság rendelkezésére, átutalja a havi hozzájárulást, mely az éves hozzájárulás 1/12-ét képezi.
(2) A helyi hatóságok kötelesek a saját költségvetéseikben előírni azon pénzösszegeket, melyek a felnőtt fogyatékos személyek védelmét szolgáló aktivitások finanszírozására szükségesek.
5. szakasz: A határozat kiközlését a helyi tanácsok felé, ahonnan az intézményesített gyermekek területileg származnak, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságra bízzuk.
6. szakasz: Ezen határozat végrehajtásával, a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának keretén belül lévő Gazdasági Igazgatóságot, azokat ahelyi tanácsokat, ahonnan az intézményesített gyermekek származnak és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 12.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 147/2011.01.10
 
INDOKLÁS
a törvény értelmében védelemben részesülő gyermek/fiatal éves eltartási költségének meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre
 
Figyelembe véve:
- az újraközölt, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú törvényt,
- a szociális gondozási és gyermekvédelmi vezérigazgatóságok feladatkörére,  szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot, 
- a 2010/23-as sz. kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
 
A nehézségben lévő gyermek, a fogyatékos gyermek, valamint a törvény értelmében védelemben részesülő nagykorú személy védelmét szolgáló tevékenységek finanszírozását azok a megyei tanácsok, municípiumi, városi és községi tanácsok biztosítják, ahonnan a gyermek vagy a védett személy területileg származik.
A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szintjén, a 2010-es év folyamán, 793 személy részesült egy speciális védelmi formában. A 2010/23-as számú kormányhatározat által előírt költségszabványok értelmében, szociális szolgáltatási típusokra leosztva, a gyermekekre/fiatalokra - akik egy védelmi forma haszonélvezői, vonatkozó javak és szolgáltatások költségei 6.176.765 lejre rúgnak, emiatt egy gyermek/fiatal éves eltartási költsége 7.789 lejbe kerül.            
Minden egyes helyi közösség, saját hozzájárulással, részt kell vegyen a szükséghelyzetben lévő gyermek, a fogyatékos gyermek és a védelemben részesülő felnőtt érdekében kifejtett védelmi tevékenységek finanszírozásában. Ennek kivitelezését minden helyi tanács maga állapítja meg, azok a helyi tanácsok, ahonnan a gyermekek/fiatalok területileg származnak, és amely nem lehet kevesebb, mint az évi költségek 25%-a. A helyi tanácsok kötelesek a saját költségvetésükben előírni azokat a szükséges pénzösszegeket, melyet a gyermekek/fiatalok érdekében kifejtett tevékenységekre fordítanak.
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek