Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/29 számú HATÁROZAT a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyo

2011/29 számú HATÁROZAT a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyo

2011. március 21., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 10-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010/192-es számú, A Borvíz útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosításáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/29 számú HATÁROZAT
a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 február 10-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010/192-es számú, A Borvíz útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosításáról,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közös szakmai jelentését, a szakbizottságok véleményezését,
- a módosított és kiegészített 1998/213-as, a köztulajdon és a köztulajdon jogi rendszerét tartalmazó törvényt,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdés „f” betűje és a 97-es szakasz 1-es bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen szakasz – Módosítja a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozatot a következő képen:
 
1. a határozat szerves részét képző melléklet 4-es pontja a következőket fogja tartalmazni:
 
Sz.
közigazgatási egység
ingatlan neve
cim
hatóság
ingatlan leirása
azonosítás
4
Bodok
Oltszem
Fürdő övezet
Bodok község,
Oltszem falu Kovászna megye
Bodok község önkormányzata
szántóföld
Bodok község közterülete, jóváhagyva a 2009/20 számú helyi tanácshatározattal,
1417-es telekkönyv 75-ös pozíció 90 46-os kataszteri szám, 55-ös telek, 779/1 parcella
 
2. a határozat szerves részét képző melléklet 5-ös pontja a következőket fogja tartalmazni:
 
Sz.
közigazgatási egység
ingatlan neve
cim
hatóság
ingatlan leirása
azonosítás
5
Bereck
helyi érdekeltségű út, Martonos falu és a martonosi fürdő között
Bereck község, Kovászna megye
Bereck község önkormányzata
mezei út
Bereck község közterülete , jóváhagyva a 2002/975 számú Kormányhatározattal, 15 –ös melléklet,
4-ik pont,
A-11 számú helyszinrajz,  a Pro-Invest kft. 2007/14-es számú tervéből
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 10.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt.sz. 877/2011.02.07
 
INDOKLÁS
a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosításáról
 
A Borvíz útja című pályázat megvalósítási munkálatainak felgyorsítása érdekében és az építető – építő közti pénzügyi elszámolások egyszerűsítése érdekében Kovászna Megye Tanácsa, a helyi kedvezményezettek képviselője minőségében, 2011 december 22-ei soros ülésén elfogadta a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozatot.
A fent említett határozat szerves részét képző melléklet 5-ös pontja, tévedésből Martonosi fürdőépület megnevezést tartalmazza, a velejáró beazonosítási adatokkal, a helyi érdekeltségű út, Martonos falu és a martonosi fürdő között Bereck község közterületén helyett.
A beruházás tervének elemzésével egyértelműen megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok a Bereck község közterületéhez tartozó helyi érdekeltségű úton lesznek elvégezve, amely Martonos falut és a martonosi fürdőt köti össze 1,8 km hosszúságban. Az említett ingatlant az A-11 számú helyszínrajz a Pro-Invest kft. 2007/14-es számú tervéből és a 2002/975 számú Kormányhatározattal jóváhagyott közvagyon leltár 15 –ös melléklet 4-ik pontja azonosítja.
A fentiek figyelembe véve szükségeltetik a 2010/192-es számú Határozat mellékletének módosítása a következőképpen:
 
sz.
közigazgatási egység
ingatlan neve
cím
hatóság
ingatlan leírása
azonosítás
5
Bereck
helyi érdekeltségű út, Martonos falu és a martonosi fürdő között
Bereck község, Kovászna megye
Bereck község önkormányzata
mezei út
Bereck község közterülete, jóváhagyva a 2002/975 számú Kormányhatározattal, 15 –ös melléklet,
4-ik pont,
A-11 számú helyszínrajz, a Pro-Invest kft. 2007/14-es számú tervéből
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt.sz. 1091/2011.02.10
 
AZ ELNÖKI INDOKLÁS KIEGÉSZÍTÉSE
 
Kovászna Megye Tanács Elnöke, a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosítása kezdeményezője, a következőkkel egészítem ki az indoklást:
 
Javaslom a 2010/192-es számú, A Borvíz Útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe megnevezésű Határozat módosító határozatának a kiegészítését a melléklet 4-es pontjának módosítására vonatkozóan.
A fent említett határozat szerves részét képző melléklet 4-es pontja Oltszem fürdő-övezet, Oltszem falu, Bodok község, 1417 számú telekkönyv, 9046-os kataszteri szám helyett tévesen szántóterület, 1327 számú telekkönyv, 527/3/1-es és 527/4/1-es kataszteri szám került bejegyzésre.
A beruházás tervének elemzésével egyértelműen megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok az oltszemi fürdő- övezetben lesznek elvégezve. Az említett ingatlant az 1417 számú telekkönyv, 9046-os kataszteri szám azonosítja.
A fentiek figyelembe véve szükségeltetik a 2010/192-es számú Határozat mellékletének 4-es pontjának is a módosítása a következőképpen:
 
sz.
közigazgatási egység
ingatlan neve
cím
hatóság
ingatlan leírása
azonosítás
4
Bodok
Oltszem
Fürdő övezet
Bodok község,
Oltszem falu Kovászna megye
Bodok község önkormányzata
szántóföld
Bodok község közterülete, jóváhagyva a 2009/20 számú helyi tanácshatározattal,
1417-es telekkönyv 75-ös pozíció 90 46-os kadaszteri szám, 55-ös telek, 779/1 parcella
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek