Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/28 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe

2011/28 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe

2011. március 18., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 10-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/28 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. február 10-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
- a 2000/26-os, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített kormányrendeletet,
- a 2006/51-es, a közszolgáltatásokra vonatkozó utólag módosított és kiegészített törvényt,
- a 2006/241-es, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó utólag módosított és kiegészített törvényt,
- Kovászna Megye Tanácsának 2008/68-as számú, utólag módosított és kiegészített határozatát, a megye részvételéről az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület létrehozásában,
- az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület 2011.01.28/174-es, a megyei tanácsnál 2011.01.31/738 szám alatt iktatott átiratát,
 
az újraközölt, módosított és kiegészített 2001/215-ös közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdésének f) betűje, valamint a 97-es szakasz első bekezdése értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Felhatalmazza Bíró Dónát urat, Kovászna Megye képviselőjét az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésében, hogy Kovászna Megye nevében szavazza meg a közgyűlésben az egyesület új tagokkal való bővítését, valamint a 2011-es tagdíj megállapítását.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye képviselőjét az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésében, Bíró Dónát urat bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011.február 10.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011. február 7/ 876
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa a 2008/68-as határozattal jóváhagyta Kovászna megye részvételét, mint alapító tag, más Kovászna megyei közigazgatási egységekkel együtt az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület létrehozatalában. Az egyesület fő célja a víz és csatornázási szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúrát létrehozó tervek megvalósítása, a megyei fejlesztési stratégia alapján, a víz és csatornázási szolgáltatások közös megoldása.
Figyelembe véve, hogy 12 község kérte az AQUACOV egyesületbe való felvételét, valamint a 2011-es évi tagsági díj megállapításának a szükségességet, az egyesületi alapszabály szerint, szükség van Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazására, az új tagok felvételéhez és a 2011-es tagsági díj megállapításához.
A fentieket figyelembe véve, javasolom Kovászna megye megbízottjának felhatalmazását az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésében való szavazásra.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek