Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/138 számú HATÁROZAT egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tu

2011/138 számú HATÁROZAT egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tu

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadására vonatkozó kérés ügyében

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/138 számú HATÁROZAT
egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadására vonatkozó kérés ügyében

Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadására vonatkozó kérés ügyében
 
figyelembe véve:
- a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését valamint a szakbizottságok véleményezését,
- a 2011. március 12-én megkötött, a Székely Nemzeti Múzeumnál a 2011/306-os számmal iktatott Memorandumot,
- a Székely Nemzeti Múzeum Vezetőtanácsának 2011/1-es számú Határozatát, melyet a 2011.08.18/ 7785-ös számmal iktattak Kovászna Megye Tanácsának Főiktatójában,
- az 1998/213-as, utólag módosított és kibővített, a köztulajon és ezek jogi rendszerére vonatkozó Törvény 9. szakaszát,
 
a 2001/215. számú újraközölt, utólag módosított és kibővített, helyi közigazgatási Törvény 91. szakasza (1.) bekezdésének f. pontját és a 97. szakasz (1.) bekezdését,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz - Jóváhagyja egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadását, melynek azonosító adatait az 1-es számú melléklet tartalmazza.
2. szakasz (1) - Jóváhagyja bizonyos műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadását, melynek azonosító adatait a 2-es számú melléklet tartalmazza.
(2) A műtárgyak tulajdon- és kezelési jogának átruházása, az 1. bekezdésbe foglaltaknak megfelelően, egy jegyzőkönyv alapján történik, jelen határozat 1. szakaszába foglalt kérvénynek kormányhatározat formájában való jóváhagyása után.
3. szakasz – Jelen határozat értelmében, a műtárgyak jogi helyzetét a tulajdon- és kezelési jogok átruházásának megvalósítását követően a 3-as számú melléklet tartalmazza.
4. szakasz - A 2. szakasz (2) bekezdésében említett jegyzőkönyv aláírására a tanács Kovászna Megye Tanácsának Elnökét hatalmazza fel.
5. szakasz - Jelen határozat végrehatásával a tanács Kovászna Megye Tanácsának Elnökét, a Székely Nemzeti Múzeumot és Kovászna Megye Tanácsának Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságát bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 8885/2011.09.23
 
INDOKLÁS
egy, a Román Állam tulajdonát képező, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésében lévő műtárgynak Kovászna megye tulajdonába és a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe való átadására, valamint egyéb műtárgyaknak Kovászna megye tulajdonából, a Székely Nemzeti Múzeum kezeléséből a Román Állam tulajdonába, a Románia Országos Történeti Múzeuma kezelésébe való átadására vonatkozó kérés ügyében
 
Minden múzeum igyekszik értékesíteni, bemutatni gyűjteményeit, azon tárgyakra alapozva, amelyek egyediségüknek, szimbolikus értéküknek köszönhetően kiemelt jelentőséggel bírnak, és felhívják magukra a múzeumlátogatók figyelmét.
A Székely Nemzeti Múzeum kiállításainak legfontosabb attrakciója Gábor Áron eredeti ágyúja.
Az ágyúcső székely elődeink leleményességének és összefogásának a tárgyi bizonyítéka.
A tárgy, amely jelenleg a múzeum „In memoriam Gábor Áron” című, a legkiemelkedőbb székely forradalmár életét, tevékenységét bemutató kiállításán szerepel, állami tulajdonban található, és a Románia Országos Történeti Múzeuma gyűjteményébe tartozik. A Székely Nemzeti Múzeum szerződés alapján kölcsönözte az említett intézménytől, a kiállítás idejére.
A kiállítás eddig soha nem tapasztalt mértékű sikert aratott, és megnyitása óta látogatók ezreit vonzotta a Székely Nemzeti Múzeumba.
Egy múzeumi tárgy alapvető rendeltetése az, hogy látogatók tömegeit mozgósítsa, és felsorakoztassa az általa képviselt eszme köré.
Egész közösségünk számára rendkívül fontos lenne, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc e megmaradt jelképe, a térségünkben lezajlott korabeli csaták tárgyi emléke Kovászna megye tulajdonába, a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerülne.
Kulturális intézményként a Székely Nemzeti Múzeum a székelység és a székelyföldi regionális kulturális örökség megőrzését, bemutatását vállalta fel, és tevékenységével mai is aktívan bekapcsolódik ezen értékek feltárásába, kutatásába és értékesítésébe.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek