Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/132 számú HATÁROZAT a Kovászna megyébe be- és kivezető utak forgalmának videokamerás megfigyelése című projekt megvalósítása érdekében létrehozott, 2008/204-es számú határozat mellékletének módosításáról

2011/132 számú HATÁROZAT a Kovászna megyébe be- és kivezető utak forgalmának videokamerás megfigyelése című projekt megvalósítása érdekében létrehozott, 2008/204-es számú határozat mellékletének módosításáról

2011. november 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos indoklását, amely Kovászna Megye Tanácsa 2008/204-es számú határozatának módosítását illeti,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/132 számú HATÁROZAT
a Kovászna megyébe be- és kivezető utak forgalmának videokamerás megfigyelése című projekt megvalósítása érdekében létrehozott, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság közötti együttműködését jóváhagyó 2008/204-es számú határozat mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos indoklását, amely Kovászna Megye Tanácsa 2008/204-es számú határozatának módosítását illeti,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- a 2002/787-es Kormányhatározatot, amely jóváhagyja a Területi Közrendészeti Hatóság szervezési és működési szabályzatát,
- 2002/218-as számú, a Román Rendőrség szervezéséről és működéséről szóló törvény előírásit, az utólagos módosításokkal,
- a módosított és kiegészített, 1997/43-as számú kormányrendeletet, amely szabályozza az utak használatát,
- a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság 2011.08.29/30456-os számú iratát, melyet Kovászna Megye Tanácsánál a2011.08.30/8205 számmal iktattak,
 
az újraközölt és módosított, 2011/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasz (6) bekezdés a) betűje és a 97. szakasz bekezdése értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyetlen szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2008/204-es számú határozatának melléklete, amely jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság között létrejövő együttműködést annak érdekében, hogy megvalósuljon a Kovászna megye be- és kijáratainak videokamerás megfigyelése, a következőképpen módosul:
 
1. A 2. szakasz következőket tartalmazza:
„2. szakasz – Az együttműködés tárgya a Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság között létrejövő együttműködésről, annak érdekében, hogy megvalósuljon a Kovászna megye ki- és bejáratainak videokamerás megfigyelése, videokamerák elhelyezésével Kovászna megye bejáratánál a 11-es nemzeti úton Kökösnél, valamint a megye kijáratainál a 12-es nemzeti úton Sepsibükszádnál, a 11-es nemzeti úton Berecknél, valamint 131 - 131A megyei utak kereszteződésének Rétynél.”
 
2. A 3. szakasz a következőket tartalmazza:
„3. szakasz – A fent említett szerződés értéke 230.000 lej, amely a megye ki- és bejárataihoz felszerelt videokamerák ellenértéke."
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
Kiss Tibor, Megyei Tanácsos
 
Ikt. sz.: 8886/2011.09.23
 
INDOKLÁS
a Kovászna megyébe be- és kivezető utak forgalmának videokamerás megfigyelése című projekt megvalósítása érdekében létrehozott, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság közötti együttműködését jóváhagyó 2008/204-es számú határozat mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa 204/2008-as Határozata elfogadta a Kovászna Megyei Tanács és a megyei Rendőrparancsnokság között létrejövő együttműködési, annak érdekében, hogy megvalósuljon a Kovászna megye ki - bejáratainak videó kamerás megfigyelése.
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Rendőrparancsnokság 30456/29.08.2011- es levelét, a Területi Közrendészeti Hatóság, rendkívüli gyűlésén született határozatot, amelyben kérik a 204/2008-as Megye Tanácsának Határozatának módosítását, hogy Köpec Községben jóváhagyott kamera a 131 –es megyei útról át helyezni a Réty községbeli útkereszteződésben, a 131A nevet viselő megyei útra. A fentiek indoklását a Megyei Rendőrparancsnokság az általuk végzett vizsgálatok alapján kérik, mivel a fent említett útkereszteződés egy nagy forgalmat lebonyolító, veszélyesnek minősített útágazat, a megye észak-kelet valamint dél Nyugat irányában lezajló forgalomban. A fent említett útkereszteződés kamerával való felszerelése, jelentősen segítené a bűncselekmények megelőzését, csökkenését.
A fentiek figyelemben vétele mellett, kérjük mérlegelni a 2008 óta eltelt időszakban változott ármódosulásokat, és kérjük ennek függvényében a jóváhagyott összeg kiegészítését 44569,90 EU plusz ÁFA értékéig.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 23.
 
KISS Tibor
megyei tanácsos

Hírek