Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/123 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyásáról

2011/123 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyásáról

2011. november 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyására vonatkozó indoklását,

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/123 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyására vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 2010/560-as számú egészségügyi miniszteri rendeletet,
- az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjáról szóló 2006/95-ös számú törvény 174. szakasza (5) bekezdését,
- a 2009/562-es számú kormányhatározattal jóváhagyott, az egészségügyi rendszer decentralizációjára vonatkozó stratégia III. fejezete 1. pontjának c) betűjét,
- az Egészségügyi Minisztériumnak a 2011.08.05./XI/A/CSA/8065,9069/9236-os számú átirattal közölt véleményezését,
- a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak, a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.08.18./7808-as számmal bejegyzett 2011.08.16./8332-es számú átiratát,
 
a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 97-es szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítését az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja a gárdavonalak szervezését a 2-es számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1-es és 2-es számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
4. szakasz – Jelen határozat 2011. szeptember 1-én lép hatályba.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa alelnökét, Henning László János urat és a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
Varga Zoltán,
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7818/2011.08.18.
 
INDOKLÁS
A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának jóváhagyására
 
A Sepsiszentgyörgyi „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház az egészségügyi miniszter 2010.05.26./560-as számú rendeletével jóváhagyott szervezeti keret szerint működik 641 tartós betegelhelyezésre, 35 egynapos elhelyezésre és 25 betegkísérőnek fenntartott ággyal.
Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjáról szóló 2006/95-ös számú törvény 174. szakaszának (5) bekezdése, valamint a 2009/562-es számú kormányhatározattal jóváhagyott, az egészségügyi rendszer decentralizációjára vonatkozó stratégia III. fejezete 1. pontjának c) betűje értelmében, a helyi közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó közkórházak szervezeti felépítését, újjászervezését, átalakítását, székhelyének megváltoztatását és névváltoztatását, az Egészségügyi Minisztérium véleményezése alapján, a megyei, illetve a helyi tanács hagyja jóvá.
Az előbbieket, valamint Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének módosítására és egyes gárdavonalak létrehozására vonatkozó javaslat jóváhagyásáról szóló 2011/96-os számú határozatát figyelembe véve, a 2011.07.18./6884-es és a 2011.08.01./7412-es átirattal kérvényezték az Egészségügyi Minisztériumtól a megyei kórház szervezeti felépítését módosító javaslatnak a véleményezését.
Az Egészségügyi Minisztérium, a 2011.08.05./XI/A/CSA/8065,9069/9236-os számú átirattal közölte a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésére vonatkozó véleményezését, amely megegyezik a javaslattal.
A véleményezést követően a megyei kórház menedzsere, a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.08.18./7808-as számmal bejegyzett 2011.08.16./8332-es számú átirattal, kérvényezi a kórház új szervezeti felépítésének és az egyes gárdavonalak létrehozására vonatkozó javaslatnak az előterjesztését, jóváhagyás céljából, a megyei tanácsnak.
A fentieket figyelembe véve, javaslom Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és egyes gárdavonalak létrehozásának a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek