Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/122 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítésé

2011/122 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítésé

2011. november 4., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/122 számú HATÁROZAT
a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését;
- a 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendeletet;
- a művelődési közintézmények esetében a menedzsmentpályázati vizsga szervezési és lebonyolítási keretszabályzatát, a menedzsment értékelés szervezési és lebonyolítási keretszabályzatát, a célfüzet keretmodelljét, a tevékenységi beszámoló keretmodelljét és a menedzseri szerződés ajánlott keretmodelljét jóváhagyó 2009/1301-es számú kormányhatározatot;
- Kovászna megye prefektusának 2011.08.12/10890-es számú átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.08.16/7751-es számmal iktattak;
 
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, 2001/215-ös számú közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja valamint a 97. szakasz (1) bekezdésének alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz – a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékletei módosulnak, és a következőképpen egészülnek ki:
1. Az 1-es számú melléklet, a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatára vonatkozóan módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 1-es számú melléklettel cserélődik ki.
2. A 3-as számú melléklet - célfüzet - módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 2-es számú melléklettel cserélődik ki.
3. A 4-es számú melléklet - vizsgáztató bizottság - módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 3-as számú melléklettel cserélődik ki.
II. szakasz – Az 1 – 3-as számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
III. szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a Gazdasági Igazgatóságot, valamint a 4. szakaszban említett bizottságok tagjait bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7817/2011.08.18.
 
INDOKLÁS
a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről
 
Kovászna Megye Tanácsa a 2011/116-os számú Határozatával hagyta jóvá a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezését. A határozat 1-es számú melléklete a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatát, a 2-es számú melléklet a célfüzetet, a 3-as számú melléklet a menedzsmentpályázati vizsgán való részvétel sajátos feltételeit, míg a 4-es számú melléklet a vizsgáztató bizottság, a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság és a vizsgáztató- valamint a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság titkársága személyi összetételét tartalmazza.
Kovászna megye prefektusa, a 2011.08.12/10890-es számú átiratával, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.08.16/7751-es számmal iktattak, kérvényezi a 2011/116-os számú Határozat 1-es számú mellékletének módosítását, mivel a menedzsmentpályázati vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzata nem tartalmazza az Európai Unió két hivatalos nyelve ismeretének vizsgáztatási módozatát, amely feltételt a 3-as számú melléklet irányoz elő.
A fentiek alapján javaslom a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről szóló 2011/116-os számú Határozat 1-es, 3-as és 4-es számú mellékleteinek módosítását és kiegészítését, a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek